Η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εταιριών με καινοτόμο δράση, ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat.

iodeawΗ έρευνα της Eurostat, επικεντρώνεται στην καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών καθώς και στην καινοτομία στους τομείς της οργάνωσης και του μάρκετινγκ.

Για την Ελλάδα ωστόσο δεν υπήρχαν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, καθώς όπως επεσήμαναν πηγές της Eurostat στην EurActiv.gr, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν διεξήγαγε την έρευνα, η οποία και θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο χρόνο.

Μόνο εταιρίες με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα με τομείς την κατασκευή, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, τις οικονομικές και ασφαλιστικές δράσεις, το εμπόριο χονδρικής και τις εκδόσεις.

53% των βιομηχανιών και των εταιριών παροχής υπηρεσιών παρουσίασαν καινοτόμο δραστηριότητα στην ΕΕ, μεταξύ 2008 – 2010.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Γερμανία με ένα ποσοστό καινοτόμων εταιριών 79%, ακολουθουμένη από το Λουξεμβούργο (68%) και το Βέλγιο (61%). Στη συνέχεια έπονται η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ιρλανδία με τις εταιρίες τους να θεωρούνται «καινοτόμες» σε ένα ποσοστό 60%.

Το χαμηλότερο ποσοστό καινοτομίας μοιράζεται η Βουλγαρία (27%), η Πολωνία (28%), η Λιθουανία (30%), η Ρουμανία και η Βουλγαρία (31% και οι δύο).

Μικρή η συνεργασία για την καινοτομία

Ανάμεσα στις εταιρείες της ΕΕ με καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, μόνο το 27% συνεργάστηκε με άλλες εταιρίες, πανεπιστήμια ή ινστιτούτα δημόσιων ερευνών στη διετία 2008 – 2010, ενώ το υπόλοιπο 73% πρωτοπόρησε χρησιμοποιώντας μόνο εσωτερικούς πόρους.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά συνεργασίας εντοπίζονται στη Κύπρο όπου το 62% των εταιριών συνεργάστηκε σε διαδικασίες και προϊόντα , στην Αυστρία (51%) και τη Σλοβενία (45%).

Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά συνεργασίας μεταξύ εταιριών κατέχουν η Ιταλία (12%), η Μάλτα (18%) και η Πορτογαλία (20%).

Μόνο ένα ποσοστό ελάχιστα περισσότερο του 10% των εταιρών στην ΕΕ έχει συνεργαστεί με εταίρο άλλου κράτους μέλους, με χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ – EFTA) ή χώρα υποψήφια για ένταξη.

3% συνεργάζονται με εταίρο στις ΗΠΑ και 2% με συνέταιρο από την Ινδία ή τη Κίνα.

Η συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους είναι υψηλότερη στη Κύπρο (38%) και στη Σλοβενία (35%). Η Αυστρία, η Εσθονία και η Σλοβακία συνεργάζονται με εξωτερικούς ευρωπαίους εταίρους σε ένα ποσοστό 30%.

Οι ιταλικές εταιρίες έχουν τη λιγότερη συνεργασία για την καινοτομία με τους ευρωπαίους εταίρους (4%), λίγο λιγότερο από την Ισπανία (5%), τη Γερμανία (8%) και τη Πορτογαλία (9%).

Πηγή: euractiv.gr