Σε σύγχρονο κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, με διεθνή ανταγωνιστική θέση, θα μετατραπεί, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μετά την απόφαση για την εκτέλεση έργων ολοκλήρωσης της εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και της εκσκαφής διαύλου.

867077Όπως αναφέρει το ΑΠΕ το έργο δημοπρατείται από τη Διεύθυνση Λιμενικών έργων και έργων αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 21.900.000 ευρώ.

Ο ανάδοχος θα ανακηρυχτεί στις 5 Μαρτίου και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν τόσο την ολοκλήρωση των βυθοκορήσεων εκβάθυνσης της εξωτερικής (ανατολικής) λιμενολεκάνης του λιμένα.

Πηγή: zougla.gr