Έκκληση προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι μέχρι και 25 ετών λαμβάνουν ποιοτική προσφορά εργασίας, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση εντός 4 μηνών από τη στιγμή που τελειώνουν τις σπουδές τους ή μένουν άνεργοι, απηύθυνε η Κομισιόν.

Περίπου 7.5εκ νέοι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 και 24 ετών είναι είτε άνεργοι είτε μένουν εκτός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την Κομισιόν, ενώ πάνω από 1 στους 5 στην αγορά εργασίας δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Στην Ελλάδα και την Ισπανία τα ποσοστά φθάνουν στο 50%.

Το πακέτο της Κομισιόν για την ανεργία των νέων, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (5 Δεκεμβρίου), περιλαμβάνει την «Εγγύηση για τους Νέους», ένα εργαλείο που αποδείχθηκε επιτυχές σε χώρες σαν την Φινλανδία, την Αυστρία και τη Σουηδία.

«Είναι σαφές ότι η κρίση της ευρωζώνης αυξάνει την ανεργία και οι νέες γενιές δέχονται το χειρότερο πλήγμα. Η κατάσταση είναι σαφώς απαράδεκτη και πρέπει να λάβουμε δράση», είπε ο επίτροπος απασχόλησης László Andor, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Το πακέτο της Κομισιόν περιλαμβάνει μια σύσταση για τις χώρες της ΕΕ να εισάγουν ένα σύστημα εγγύησης για τους νέους που θα διασφαλίζει ότι οι νέοι θα λαμβάνουν μια ποιοτική προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης εντός 4 μηνών από το πέρας των σπουδών τους, ή από τη στιγμή που μένουν άνεργοι.

Στόχος της «εγγύησης» είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρές συνεργασίες με το εκπαιδευτικό σύστημα, των παρόχων κατάρτισης, των υπηρεσιών δημόσιας απασχόλησης και ενώσεων νέων προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση.

Στη Φινλανδία, στο 83.5% των νέων έγινε η λεγόμενη «παρέμβαση» εντός 3 μηνών από τη στιγμή που έμειναν άνεργοι, και ως εκ τούτου μειώθηκε σημαντικά η ανεργία των νέων.

Το υψηλό κόστος της ανεργίας των νέων

Ο Andor τόνισε ότι η ανεργία των νέων είναι «ακριβή». Κοστίζει στα κράτη μέλη 153δις € το χρόνο στο πλαίσιο των παροχών, της μείωση των φορολογικών εσόδων και κερδών, ή 1.2% του ΑΕΠ της ΕΕ, σύμφωνα με την Eurofound.

Κάποιες χώρες – όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία και η Πολωνία- πληρώνουν 2% ή περισσότερο του ΑΕΠ τους σε παροχές.

Απόψεις

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την σύσταση της Κομισιόν που θα συμβάλει αισθητά στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. Κάθε τέτοια κίνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την ευρωπαϊκή νεολαία και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας από την πλευρά του, θα πιέσει τις ελληνικές αρχές να την εφαρμόσουν», τόνισε ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, Αρμόδιος Δρίκος.

«Η εγγύηση για τη νεολαία επισημαίνεται ως μία χρήσιμη προσέγγιση πολιτικής που διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τέτοιου είδους προγράμματα. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τη βασική ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης τη φέρουν τα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό, προτίθεται να στηρίξει τα κράτη μέλη συγκεντρώνοντας στοιχεία για τις υφιστάμενες πρακτικές και προωθώντας την αμοιβαία μάθηση μεταξύ κρατών μελών και ιδρυμάτων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των νέων κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας», επεσήμανε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Κ. Πουπάκης.

«Το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική κρίση έχει πλήξει τους νέους αποτελεί αναμφισβήτητο στοιχείο. Το συγκεκριμένο πακέτο της Commission έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των προσπαθειών για την τόνωση τόσο της αγοράς εργασίας, όσο και για την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Ευελπιστούμε τα κράτη μέλη – και ιδίως η χώρα μας – να ανταποκριθεί έγκαιρα, εκπονώντας ένα συνολικό σχέδιο στήριξης της νεανικής απασχόλησης και κατάρτισης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί πάντοτε ένα ισχυρό «χαρτί» για την έξοδο από την κρίση», τόνισε ο Δρ Νικόλαος Λυμούρης, μέλος της Team Europe και ερευνητής στο London School of Economics.

[box type=”info

Σύνδεσμοι

European Commission

DG Employment: Youth employment: Commission proposes package of measures

DG Employment: Youth employment

Press release: Youth employment: Commission proposes package of measures – frequently asked questions

Eurofound: Economic cost of Europe’s youth not in employment, education or training estimated at over €150 billion

[/box]

Πηγή: euractiv.gr