Έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας του μηχανισμού EFSF, η συνολική αξία των οποίων «δεν αναμένεται να υπερβεί» τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, θα προσφέρει το ελληνικό δημόσιο ως αντάλλαγμα προκειμένου να δελεάσει τους ιδιώτες πιστωτές του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων θα λήξει στις την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου, 19:00 ώρα Ελλάδος. Ως ημερομηνία διακανονισμών έχει οριστεί η 17η Δεκεμβρίου.

Η διαχείριση της διαδικασίας επαναγοράς έχει ανατεθεί στη γερμανική τράπεζα Deutsche Bank και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Morgan Stanley.

Στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων μπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιώτες κάτοχοι 20 διαφορετικών σειρών ελληνικών ομολόγων, η ημερομηνία λήξης των οποίων κυμαίνεται μεταξύ της 24ης Φεβρουαρίου του 2023 και της 24ης Φεβρουαρίου του 2042.

Το αντίτιμο που φέρεται διατεθειμένο να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο της επαναγοράς κυμαίνεται μεταξύ του 30,2% – 38,1% (ελάχιστο τίμημα) και του 32,2% – 40,1% (μέγιστο τίμημα) της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν τους τίτλους που ωριμάζουν κατά τη δεκαετία του 2020, ενώ τα χρεόγραφα που λήγουν εντός των δεκαετιών 2030 και 2040 απολαμβάνουν χαμηλότερα αντίτιμα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η Ελλάδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίσει το συνολικό ποσό και το αντίτιμο που θα καταβάλει για την κάθε σειρά ομολόγων που θα προσπαθήσει να επαναγοράσει από τα χέρια ιδιωτών πιστωτών.

Η συνολική αξία των ομολόγων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα επαναγοράς ανέρχεται περίπου σε 63 δισεκατομμύρια ευρώ (κατά μέσο όρο περίπου 3 δισ. ανά σειρά τίτλων).

Για ολόκληρη την ανακοίνωση-πρόσκληση του ΟΔΔΗΧ δείτε εδώ.

Τι είναι το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων;

Το πρόγραμμα επαναγοράς χρεογράφων συνιστά ουσιαστικά μία «φθηνή απόσυρση» του υποτιμημένου ελληνικού χρέους που διακατέχεται από ιδιώτες ομολογιούχους. Το κέρδος της Αθήνας θα επέλθει από το γεγονός ότι οι τίτλοι που θα «αποσυρθούν» διατίθενται στη δευτερογενή αγορά σε τιμές που είναι σημαντικά χαμηλότερες από την ονομαστική αξία τους.

Όπως προείπαμε, η Αθήνα έχει θέσει ως στόχους το 30,2% – 38,1% (ελάχιστο τίμημα) και το 32,2% – 40,1% (μέγιστο τίμημα) της ονομαστικής αξίας των ομολόγων.

Η επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Συγκεκριμένα, το σχέδιο του Eurogroup προβλέπει πως το χρέος θα καταπέσει στο 124% του ΑΕΠ το 2020, δηλαδή 20 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 144% που προβλεπόταν διαφορετικά.

Από αυτές τις 20 εκατοστιαίες μονάδες, οι 11 αναμένεται να προέλθουν από τις επαναφορές ομολόγων.

Ποιοι ιδιώτες κατέχουν τα ελληνικά ομόλογα;

Ελληνικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία διακατέχουν ομόλογα συνολικής αξίας 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή κατάτι λιγότερο από το 50% του ελληνικού χρέους που βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών έπειτα από το PSI.

Περίπου 20 δισ. βρίσκονται στα χέρι κερδοσκοπικών Hedge Funds. Σημειώνεται πως ορισμένα επιθετικά Hedge Funds δεν αποκλείεται να επιδιώξουν ένα πολύ μεγαλύτερο αντίτιμο από αυτό που προσφέρει η Αθήνα, εκμεταλλευόμενα την ασφάλεια που τους παρέχει το νομικό καθεστώς των νέων ομολόγων που εκδόθηκαν κατά το PSI.

Υπενθυμίζεται πως τα ομόλογα που προέκυψαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής-απομείωσης του ελληνικού χρέους διέπονται από το αγγλικό κι όχι το ελληνικό δίκαιο, παρέχοντας μεγάλή ασφάλεια κατά του ενδεχόμενου ενός νέου «κουρέματος».

Πηγή: skai.gr