Όλο και περισσότερα χρήματα δαπανούν οι χώρες της ΕΕ για την κοινωνική προστασία λόγω της ανεπαρκούς οικονομίας, με το σύνολο των δαπανών να έχει αυξηθεί περίπου κατά 10% μεταξύ 2007 και 2010, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.

Οι παροχές για τις οικογένειες, τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκαν κατά περίπου 10%. Την ίδια στιγμή οι δαπάνες για την ανεργία αυξήθηκαν κατά 33%

Το 2010 και το 2011, ο μέσος όρος ανεργίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ άγγιζε το ποσοστό 9,7%. Από τότε, το ποσοστό αυτό έχει ανέβει στο 10.6%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Οι δύο κύριες πηγές χρηματοδότησης ήταν κοινωνικές συνεισφορές (56%) και γενικές κρατικές συνεισφορές από φόρους (40%). Η οικονομική ύφεση μπαίνει στο πέμπτο έτος της.

Ωστόσο, τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας έδειξαν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Οι χώρες που ξόδεψαν το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ σε κοινωνική προστασία ήταν η Γαλλία (33,8%), η Δανία(33,3%) και η Ολλανδία (32,1%). Η Ρουμανία έκανε δαπάνη ύψους σχεδόν 17,6%, ακολουθώντας το ποσοστό 17,8% της Λετονίας.

«Αυτές οι διαφοροποιήσεις αντανακλούν την αντίθεση που υπάρχει στο βιοτικό επίπεδο, αναδεικνύοντας επίσης την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και των οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών δομών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος», είπε η Eurostat.

Με την εξάλειψη των διαφορών κόστους ανάμεσα στις χώρες, η κατά κεφαλήν δαπάνη κοινωνικής προστασίας ήταν περίπου οχτώ φορές υψηλότερη στο Λουξεμβούργο σε σχέση με τη Βουλγαρία.

Μετά το Λουξεμβούργο, η υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη καταγράφηκε στην Ολλανδία και τη Δανία πάνω από 40% περισσότερο από το μέσο όρο των 27 κρατών μελών, ακολουθούμενη από την Αυστρία, την Ιρλανδία και τη Σουηδία με 30% πάνω από το μέσο όρο. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία καταχώρησαν τη χαμηλότερη εν αναμονή κατά κεφαλήν δαπάνη, σε λιγότερο από το 30% του μέσου όρου της Ένωσης.

Από το σύνολο των κοινωνικών παροχών το 2010, οι παροχές των ηλικιωμένων και των επιζώντων πολέμου αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο το 45%, της υγειονομικής περίθαλψης το 37%, ενώ οι οικογενειακές παροχές αντιπροσώπευαν το 8%

Παρά το γεγονός ότι οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη κοινωνική παροχή το 2010, σε μια πρόσφατη έκθεση από την Κομισιόν και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι από ένα ετήσιο μέσο ποσοστό αύξησης 4,6% την περίοδο 2000-2009, οι δαπάνες για την υγεία ανά κάτοικο στην Ευρώπη, έχουν μειωθεί κατά 0,6% το 2010, σημαδεύοντας την πρώτη φορά που είχε καθοδική πορεία από το 1975.

Πηγή: euractiv.gr