Μια παραγωγή με τη βοήθεια της Already Alive.

Σε μια New York City χωρίς τη βουή της.

Πηγή : gadgetfreak.gr