Αγώνα δρόμου για την εξυγίανση των δημόσιων επιχειρήσεων, που, εκτός του δημοσιονομικού τους οφέλους, θα προσδώσουν σημαντική ώθηση στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, δίνει η κυβέρνηση, μετά και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που άνοιξε τον δρόμο για την κατάργηση της διακράτησης ελάχιστου ποσοστού από το ελληνικό Δημόσιο.

Η βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των ΔΕΚΟ θα προέλθει μέσω της δραστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών, της εναρμόνισης των μισθολογικών αμοιβών με αυτές του στενού δημόσιου τομέα, της αναδιάρθρωσης των οργανωτικών δομών μέσω συγχωνεύσεων οργανισμών, συστέγασης τμημάτων και κυρίως της βελτιστοποίησης των παραγόντων του κόστους παραγωγής σε όλα τα επίπεδα.

Δράσεις, που αναμένεται να κάνουν ελκυστικότερες προς αποκρατικοποίηση ΔΕΚΟ, που σήμερα βρίσκονται στα αζήτητα εξαιτίας ακριβώς των πενιχρών οικονομικών αποτελεσμάτων και της άσχημης λειτουργικής τους εικόνας.

Χαρακτηριστικό της σπουδής με την οποία το υπουργείο Οικονομικών επιμελήθηκε το κεφάλαιο ΔΕΚΟ στον προϋπολογισμό, είναι ότι μετά την 31% μείωση των ζημιών το 2012, προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση 58% για το 2013 και «γύρισμα» σε πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 261 εκατ. ευρώ το ίδιο έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος όλων των ΔΕΚΟ επαναξιολογείται με στόχο:

– Την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, μέσω της προσπάθειας ελαχιστοποίησης της ανάγκης αύξησης των τιμολογίων των φορέων.
– Την ομαλή λειτουργία των αγορών και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, μέσω της προσπάθειας ελαχιστοποίησης των ολιγοπωλιακών φαινομένων, ιδίως τύπου καρτελικών συμπράξεων, καθώς και των φαινομένων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή της χρήσης δημόσιων πόρων για αθέμιτο ανταγωνισμό.
– Την εισαγωγή κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και κανόνων διαφάνειας στους φορείς, ώστε να διαφοροποιηθεί στη συνείδηση του κοινού η εικόνα που έχει για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Πηγή: zougla.gr/kerdos