Την εφαρμογή του προγράμματος της «έξυπνης κάρτας» που θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο παρουσίασε ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ Μιχάλης Κούτρας επισημαίνοντας ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΑΔ το πρόγραμμα στοχεύει στην ανατροπή αδυναμιών και δυσλειτουργιών που έχουν εδραιωθεί σε βάθος χρόνου, με προσδοκόμενα αποτελέσματα:

  • Τη θωράκιση της υγείας των ασφαλισμένων
  • Τη διαρκή επικαιροποίηση του μητρώου ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ
  • Την καταπολέμηση της απάτης και της σπατάλης
  • την κατάργηση της ετήσιας θεώρησης του ασφαλιστικού βιβλιαρίου
  • την καταγραφή της πλοήγησης των ασφαλισμένων στο πλέγμα παροχής υπηρεσιών υγείας, που θα συμβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας
  • τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των παρόχων υπηρεσιών υγείας
  • τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Οργανισμού

Το επόμενο βήμα στη χρήση των καρτών ασφάλισης μπορεί να είναι η κάρτα αυτή :

α) να προδιαγραφεί και ως Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), κάτι που θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της, θα απαλείψει το λειτουργικό κόστος της ξεχωριστής έκδοσης αυτής και θα καταργήσει την ανάγκη προσέλευσης του κοινού στον ΟΠΑΔ για την έκδοσή της και

β) να προδιαγραφεί ώστε να καταγράφονται επ’ αυτής τα barcode των συνταγών φαρμάκων και ιατρικών πράξεων, θέτοντας έτσι το θεμέλιο του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών. Θα μπορεί έτσι να καταργηθεί η ανάγκη εκτύπωσης των συνταγών, με μείωση του λειτουργικού κόστους των παρόχων και μετάβαση σε ένα επόμενο στάδιο, αληθούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η έκδοση από την ΗΔΙΚΑ καρτών πιστοποίησης σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας της χώρας και η προμήθεια από τους τελευταίους των αναγκαίων καρταναγνωστών.

Πηγή: healthview.gr