Κλείνουν προληπτικά τα Τέμπη, για ακόμα μία φορά ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο να πέσει βράχος σε διερχόμενο, όπως συνέβη το Δεκέμβριο του 2009.

Από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, και για πέντε μέρες τα Τέμπη θα κλείνουν για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας που έχουν ληφθεί μετά τη θανατηφόρα κατολίσθηση του 2009.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, κρίνεται απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας στην κοιλάδα των Τεμπών από την Δευτέρα και κάθε μέρα έως και την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της διακοπής της κυκλοφορίας οι διερχόμενοι θα ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.