Με δεδομένη την απόφαση για τη μείωση τουλάχιστον 50δις € ,από το 1τρις € , που προτείνει η Κομισιόν, οι κυβερνήσεις της ΕΕ ξεκινούν αυτή την εβδομάδα τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η μείωση θα προταθεί στο τελευταίο κείμενο διαπραγματεύσεων για το σχέδιο δαπανών την περίοδο 2014-2020, ωστόσο είναι σχεδόν απίθανο να είναι τόσο μεγάλη ώστε να ικανοποιήσει τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλα κράτη που συνεισφέρουν πιο πολύ.

Θέλουν αυστηρά όρια στις δαπάνες της ΕΕ που να αντικατοπτρίζουν τη λιτότητα που έχει επιβληθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις για τη μείωση του χρέους, και ζητούν μειώσεις μεταξύ 100δις € και 200 δις € στο 1τρις € προϋπολογισμό που πρότεινε η Κομισιόν.

Η πρόταση είναι επίσης πιθανό να δυσανασχετήσει την Πολωνία και άλλες πρώην κομμουνιστικές χώρες της ΕΕ που επωφελούνται κυρίως από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και καλούν να μην γίνει καμία μείωση στην πρόταση της Κομισιόν, που την θεωρούν ζωτική για την μελλοντική οικονομική τους ανάπτυξη.

«Όπως το βλέπω, η μείωση από την αρχική πρόταση της Κομισιόν θα είναι 50δις €, ίσως και περισσότερο. Αυτή θα είναι η βάση των διαπραγματεύσεων», είπε η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις διμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της συνόδου μεταξύ των κυβερνήσεων και του προέδρου του Συμβουλίου Herman Van Rompuy, που θα προεδρεύσει των συνομιλιών του Νοεμβρίου.

Προκειμένου να γίνουν οι προτεινόμενες μειώσεις δαπανών, το αναθεωρημένο κείμενο θα συγκεκριμενοποιήσει τις περικοπές σε όλα τα πεδία των δαπανών της ΕΕ όπως στη γεωργία, στις επενδύσεις υποδομών και στην έρευνα.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των κρατών που ζητούν μείωση στον προϋπολογισμό, με τη Γαλλία να θέλει να αποκλείσει από τις μειώσεις τη γεωργία, ενώ η Βρετανία, η Σουηδία και άλλες θέλουν μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών για την έρευνα και άλλα μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Σχεδόν το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ, ο ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός είναι σχετικά μικρός συγκριτικά με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες στην Ευρώπη, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις συχνά οδηγούν σε διαμάχες, καθώς οι χώρες συχνά επιζητούν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους.

Σχεδόν τα ¾ των ευρωπαϊκών κονδυλίων δαπανώνται σήμερα σε επιδοτήσεις για αγρότες και στην κατασκευή νέων δρόμων, αεροδρομίων και άλλων υποδομών στις πιο φτωχές περιφέρειες της ΕΕ.

Πηγή: euractiv.gr