Μηχανισμό που θα ελέγχει τις υπερβάσεις δαπανών των υπουργείων και των δημόσιων φορέων συγκροτεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ήδη, τα υπουργεία και οι φορείς του δημοσίου των οποίων οι προϋπολογισμοί αποκλίνουν σε ποσοστό πάνω από 10% έναντι των συμφωνηθέντων στόχων απειλούνται με περικοπή των προϋπολογισμών τους .

Η κυβέρνηση προχωρά στην απόφαση αυτή, απαντώντας στα σχέδια που προωθεί το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών για ευρωπαϊκό έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού και του λογαριασμού μέσω του οποίου εξυπηρετείται το δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα υπουργεία θα υπογράψουν μνημόνια συνεργασίας με το υπουργείο Οικονομικών, τα οποία θα θέτουν τριμηνιαίους στόχους για τις δαπάνες.

Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ακόμα η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και σημαντικών από άποψη μεγέθους νομικών προσώπων, καθώς και η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων.

Κάθε μήνα θα ελέγχεται η πορεία υλοποίησης των στόχων ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα υπερβάσεις

Πηγή: euractiv.gr