Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων σε 15.000 φορολογουμένους οι οποίοι πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των διασταυρώσεων με αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωσαν στην εφορία και των καταθέσεων που έστειλαν στο εξωτερικό την περίοδο 2009 – 2011. Οι μεγαλοκαταθέτες με τα αδήλωτα εισοδήματα απειλούνται τώρα με φόρο 45%.

Οι 15.000 φορολογούμενοι περιλαμβάνονται στη λίστα με τα 54.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού καταθέσεις συνολικού ύψους άνω των 22 δισ. ευρώ. Με την επιστολή που θα λάβουν οι 15.000 καταθέτες θα καλούνται να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να πληρώσουν τους αναλογούντες φόρους.

Σε χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών καθορίστηκε το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις από τους φορολογούμενους που φέρονται ότι απέκρυψαν εισοδήματα. Όσοι αμφισβητήσουν τα στοιχεία του υπουργείου θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό έχουν αποκτηθεί νόμιμα και έχουν φορολογηθεί. Θα πρέπει να προσκομίσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις από τις οποίες θα προκύπτει ότι τα ποσά αυτά έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα εμβάσματα που δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχονται στα 5 δισ. ευρώ με το Δημόσιο να προσδοκά να εισπράξει φόρους ύψους 2 δισ. ευρώ. Ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και με τους συντελεστές που ίσχυαν την χρονιά που απέκρυψαν εισοδήματα. Με την επιστολή που θα λάβουν θα καλούνται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε συγκεκριμένη «φόρμα», τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος που παρουσιάζεται η απόκλιση στα δηλωθέντα εισοδήματα. Στην επιστολή θα αναγράφεται ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων ανά έτος. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, θα ορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ένα εύλογο διάστημα προκειμένου να πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους για τα αδήλωτα εισοδήματα.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Πηγή: zougla.gr