Έκτακτη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιείται την Τρίτη προκειμένου το δικαστήριο να γνωμοδοτήσει επί των νέων συνταξιοδοτικών διατάξεων που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή.

Για τη σχετική απόφαση ειδοποίησε τα μέλη του ανώτατου δικαστηρίου ο πρόεδρός του Ιωάννης Καραβοκύρης.

Σύμφωνα με την ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψήφιση στην Βουλή συνταξιοδοτικών διατάξεων βασική προϋπόθεση είναι η γνωμοδότηση του Συνεδρίου επί της συνταγματικότητας και της νομιμότητας των υπό ψήφιση διατάξεων.

Πηγή: skai.gr