Κλιμακωτές μειώσεις μισθών, που φτάνουν μέχρι και το 17%, αλλά και επιδομάτων, προβλέπονται στα μέτρα αναπροσαρμογής Αποδοχών και Ωφελημάτων στη Λαϊκή Τράπεζα, που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής διατάγματος του κυπριακού ΥΠΟΙΚ. Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ, τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από τη μισθοδοσία του τρέχοντος μήνα.

Η απόφαση έχει ως στόχο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό βαθμό η επίπτωση στις βασικές απολαβές του προσωπικού, στο να δοθούν επιλογές στο προσωπικό ανάλογα με τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες, και ταυτόχρονα να ληφθούν μέτρα που να διευκολύνουν τις άμεσες δανειακές του υποχρεώσεις.

Στοχεύει επίσης στη διατήρηση αξιοπρεπών απολαβών για το προσωπικό, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψιν τις ευρύτερες συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία της Κύπρου.

Πάντως, τα μέτρα καταρτίστηκαν χωρίς τη συμφωνία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Τραπεζικών Υπαλλήλων (ΕΤΥΚ) παρά τις προσπάθειες και των δυο πλευρών να καταλήξουν σε συνεννόηση.

Πηγή: skai.gr