Από την ερχόμενη βδομάδα οι καταναλωτές που δεν θα λαμβάνουν την απόδειξη παροχής υπηρεσίας και εμπορεύματος, θα μπορούν να φεύγουν από το κατάστημα χωρίς να πληρώνουν το λογαριασμό, όπως προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νέα νομοθεσία απλοποίησης του αγορανομικού κώδικα.

http://www.youtube.com/watch?v=bT9Y4k-T9z4