Ανεργία και οικονομική κατάσταση είναι οι κύριες ανησυχίες των Ευρωπαίων σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ το περιβάλλον έρχεται σε «δεύτερη μοίρα», σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου ευρωβαρομέτρου σε περιφερειακό επίπεδο.

Η έρευνα Κοινή Γνώμη στις Περιφέρειες της ΕΕ δείχνει ότι η προτεραιότητα και η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, είναι η ανεργία. Εξαιρέσεις διαπιστώνονται μόνο σε κάποια μέρη της Γερμανίας.

Κατά μέσο όρο, 61% των ερωτηθέντων είπαν ότι η ανεργία είναι το πιο σημαντικό θέμα για τους ίδιους αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά τους. Σε 8 περιφέρειες στην Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία το ποσοστό ήταν ιδιαίτερα υψηλό 91%.

Μετά την ανεργία έπεται η οικονομική κατάσταση (32%) και η υγειονομική περίθαλψη (20%). Οι πιο ανήσυχοι ευρωπαίοι για την οικονομική κατάσταση στην περιφέρειά τους ήταν στην Σλοβενία και Κύπρο. Υψηλά στην ατζέντα ήταν η υγειονομική περίθαλψη στις περιφέρειες της Σουηδίας, Πολωνίας, Ιρλανδίας, Φινλανδίας, Ιταλίας και Ρουμανίας.

Το περιβάλλον από την άλλη είναι η τελευταία προτεραιότητα για τις περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ, σε ποσοστό 6%.

Η έρευνα του ειδικού Ευρωβαρομέτρου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 50,000 πολίτες της ΕΕ από 170 περιφέρειες των «27» συμμετείχαν.

Η επικοινωνία με την ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι εκπρόσωποι από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές συζητήσεις μεταφέρονται σε τοπικό επίπεδο.

«Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται προσπάθεια να μην αντανακλάται πάντα η εθνική σκοπιά», είπε ο Mercedes Bresso, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών.

«Για αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που για πρώτη φορά αυτό το Ευρωβαρόμετρο εστιάζει στην περιφερειακή άποψη και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη δημόσια αντίληψη από τις περιφέρειες της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Στις χώρες του Νότου όπου η οικονομική κατάσταση είναι επιδεινωμένη, όπως στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, τα αποτελέσματα έδειξαν γενική δυσπιστία προς τις πολιτικές ελίτ. Σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, Πολωνία, νότια Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ο κόσμος έδειξε ότι βασίζεται στους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους για την επικοινωνία τους με την Ευρώπη.

Στις Σκανδιναβικές χώρες και τη δυτική Γερμανία, οι ερωτηθέντες βασίζονται περισσότεροι στους εθνικούς αντιπροσώπους.

Στην Πορτογαλία οι πολίτες βασίζονται περισσότερο στους ευρωβουλευτές τους και στην Τσεχία, στα μέλη της Κομισιόν.

Πηγή: euractiv.gr