Φώτο Αρχείου

Το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να περιορίσει τις αρμοδιότητες των εφοριών κυρίως στο κομμάτι των φορολογικών ελέγχων και έτσι οι πολίτες θα λαμβάνουν μελλοντικά φορολογική ενημερότητα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τους συμβολαιογράφους, αντί από τις εφορίες.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την πιστοποίηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των συμβολαιογράφων, που θα μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για λογαριασμό των πολιτών, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος».

Τα ΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΤΑΧΙSNET για φορολογούμενους, χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένες αναθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις των φορολογουμένων. Το πιστοποιητικό θα χορηγείται δωρεάν από τα ΚΕΠ, κάτι που ενδεχομένως να μην ισχύσει με τους συμβολαιογράφους.

Στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προωθεί η ΓΓΠΣ περιλαμβάνονται:

– προσαρμογή της πιστοποίησης των φορέων του Δημοσίου, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των συμβολαιογράφων, ώστε να είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για λογαριασμό των πολιτών

– η δυνατότητα τα ΚΕΠ και οι φορείς του Δημοσίου να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΤΑΧΙSNET για φορολογούμενους χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένες αναθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις των φορολογουμένων

– προσαρμογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, ώστε να αποδίδεται μαζί με την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και η εισφορά αλληλεγγύης για φορολογικές περιόδους από την 1/1/2012 και μετά

– προσαρμογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ1) για το έτος 2011

– η υποβολή δηλώσεων περιλαμβάνει αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες καθώς και τροποποιητικές με όλα τα μέσα υποβολής (online, offline,batch).

– προσαρμογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων για το έτος 2012. Η Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων υποστηρίζει τη διαχείριση των δηλώσεων στις οποίες είναι υπόχρεοι οι φορολογούμενοι-Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΕ,ΟΕ, Κοινοπραξίες).

Την ίδια ώρα, όσοι δηλώνουν πως έχασαν τα φορολογικά τους βιβλία θα υπόκεινται σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των κερδών τους από την εφορία και από εκεί και πέρα θα φορολογηθούν και με αυξημένο συντελεστή.

Το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κλήθηκε να αποφανθεί για το εάν όσοι χάνουν τα φορολογικά τους βιβλία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την εφορία όπως ακριβώς όσοι δεν τα τηρούν ή τα τηρούν ανακριβώς, κάτι που σημαίνει ότι η φορολόγησή τους θα πρέπει να γίνεται με αυξημένο συντελεστή καθαρού κέρδους.

Όπως προκύπτει από την εκδίκαση της υπόθεσης σε πενταμελή σύνθεση, το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι δηλώνουν πως έχασαν τα φορολογικά τους βιβλία θα υπόκεινται σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των κερδών τους και από εκεί και πέρα θα αποφανθεί το ΣτΕ εάν θα επιβαρυνθούν και με αυξημένο συντελεστή.

Σημειώνεται ότι στην πενταμελή του σύνθεση, το Τμήμα κατέληξε στο ότι δεν πρέπει να επιβάλλεται αυξημένος συντελεστής, καθώς αυτός επιβάλλεται ουσιαστικά ως κύρωση σε όσους δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβώς τα φορολογικά τους βιβλία, ωστόσο υπήρξε και η άποψη ότι εν προκειμένω δεν πρόκειται περί κύρωσης, αλλά η προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους αντανακλά την αυξημένη δυσχέρεια προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή της βάσης επιβολής του φόρου.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη