Η Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διενήργησε ελέγχους στις εγκαταστάσεις δύο (2) επιχειρήσεων εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων και διαπίστωσε παραβάσεις μη έκδοσης και μη λήψης αντίστοιχα φορολογικών στοιχείων για 29.375 κιλά πατάτας Γερμανίας και 15.450 κιλά πατάτας Νευροκοπίου, πράξεις που στοιχειοθετούν το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. προχώρησε στη σύλληψη και προσαγωγή του ενός εκ των τριών (3) νομίμων εκπροσώπων των 2 επιχειρήσεων, ενώ οι 2 άλλοι διαφεύγουν της σύλληψης. Επίσης δεσμεύθηκαν προσωρινά οι ως άνω ποσότητες και τέθηκαν σε μεσεγγύηση. Ακόμη δεσμεύθηκε και τέθηκε σε μεσεγγύηση, ποσότητα 91.250 κιλών πατάτας μη καθορισμένης προέλευσης. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελεγκτικών επαληθεύσεων και τη διαπίστωση της προέλευσης του εμπορεύματος.