Η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο τσιμέντο και το χάλυβα, που χρησιμοποιείται για κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στη χώρα, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα και να μειώσει το κόστος της παραγωγής ενέργειας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Σαλί Μπερίσα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι το μέτρο θα έχει αρνητικές συνέπειες στα έσοδα του προϋπολογισμού, οι αρχές πιστεύουν ότι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση θα έχει θετική οικονομική συνεισφορά.

Πηγή: energypress.gr