Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2012 απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κριτική επιτροπή που αποτελείτο από πέντε εμπειρογνώμονες, αποφάσισε ομόφωνα. Τη βάση για την απονομή του μεγάλου βραβείου αποτέλεσαν οι ενέργειες της ΕΕ για την αποτροπή νέων πολέμων στην ήπειρο και τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Ευρώπη.

Πηγή: greek.ruvr.ru