Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν οι κεντρικές αγροτο-συνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιοκαύσιμα, με το οποίο επιβάλλεται παράγοντας έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης καθώς και όριο της τάξης του 5% στη χρήση καλλιεργειών. Όπως τονίζουν, πρόκειται για εντελώς ανεύθυνη στροφή η οποία θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή ζωοτροφών, την απασχόληση και την πράσινη ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με επιστολή τους, που απέστειλαν στις 10 Οκτωβρίου, οι Copa-Cogeca υποστηρίζουν ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου για την διατροφική πολιτική (IFPRI), η οποία δεν έχει ελεγχθεί στην βάση της εισαγωγής όρων έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Όπως επισημαίνουν, το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την έκθεση δεν είναι κατάλληλο για την ακριβή εκτίμηση της έκτασης της αλλαγής της χρήσης γης και τις συνακόλουθες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λόγω κρίσιμων σφαλμάτων στα δεδομένα και στην προβληματική μεθοδολογία που ακολουθεί. Για παράδειγμα, απέτυχε να λάβει υπόψη τα 410 εκατομμύρια εκτάρια και τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οδηγία 2009/28, ενώ και οι απαγορεύσεις σχετικά με την αλλαγή χρήσης γης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι Copa-Cogeca απορρίπτουν το ανώτατο όριο του 5% για βιοκαύσιμα από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών. Ο περιορισμός σχετικά με τα βιοκαύσιμα από καλλιέργειες τροφίμων θέτει επίσης σε κίνδυνο τη βελτίωση της αυτάρκειας της Ε.Ε. σε πρωτεΐνες για τη διατροφή των ζώων. Γεγονός που οφείλεται στο ότι μόνο ένα μέρος των ελαιούχων σπόρων, των σιτηρών και των ζαχαρότευτλων, που χρησιμοποιούνται για παραγωγή βιοκαυσίμων, στην πραγματικότητα μετατρέπονται σε ενέργεια. Η πλειοψηφία παραμένει στον τομέα των ζωοτροφών, με πλούσια σε πρωτεΐνες υποπροϊόντα από την παραγωγή βιοκαυσίμων βοηθώντας την ΕΕ να μειώσει τη μεγάλη εξάρτησή της από τις εισαγωγές ζωοτροφών. Χάρη στην παραγωγή βιοκαυσίμων, η περιοχή της ελαιοκράμβης έχει αυξηθεί από 2 εκατομμύρια, το 2000, σε περισσότερα από 6 εκατομμύρια εκτάρια στην ΕΕ των 27. Το εν λόγω σχέδιο απειλεί επίσης θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία βιοκαυσίμων έχει προβεί σε επενδύσεις που ανέρχονται σε 14 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα παρέχει άμεση απασχόληση σε 100.000 ευρωπαίους πολίτες.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη δημοσιοποίηση της πρότασης, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε «Τα βιοκαύσιμα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την ενεργειακή εξάρτηση, παρέχοντας ταυτόχρονα απασχόληση σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Και μπορούν να παράγονται στην ΕΕ με βιώσιμο τρόπο, χωρίς να είναι υπεύθυνες για αλλαγές στη χρήση γης σε τρίτες χώρες. Η αυξημένη παραγωγή βιοκαυσίμων στην ΕΕ, ανακουφίζει επίσης τις πιέσεις γης των τρίτων χωρών ώστε να παράγουν σόγια και καταπολεμείται η αποψίλωση των τροπικών δασών. Σήμερα, τα βιοκαύσιμα είναι μέρος της βιο-οικονομίας στις αγροτικές περιοχές. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ως εκ τούτου εντελώς ανεύθυνα και ασυνεπή, ειδικά κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση, και θα πρέπει να αναθεωρηθούν».

Πηγή: energypress.gr/ΠΑΣΕΓΕΣ