Ο δήμος Δράμας πιστός στον σχεδιασμό που χάραξε για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, προχώρησε στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των σχολικών μονάδων του 3ου – 4ου Λυκείου και 4ου Γυμνασίου Δράμας.

Η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις Δραμινές και τους Δραμινούς καθώς η προμήθεια και η τοποθέτησή τους γίνεται μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Όπως επισημαίνει ο δήμος, το πρόγραμμα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συνεχιστεί με την τοποθέτηση και άλλων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και νέων σχολικών μονάδων, εντός του 2013.

Με την χρήση αυτών των συστημάτων δημιουργούνται σημαντικά οφέλη στο Δήμο Δράμας αφού γίνεται τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων και παράλληλα προστατεύουμε το περιβάλλον.

Πηγή: energypress.gr