Προγράμματα επιμόρφωσης για ενήλικες διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αφορούν, απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα ενήλικες.

Στόχος, να αναδειχθεί η Ακαδημία Πλάτωνος ως χώρος έρευνας και παιδείας και να προωθηθεί ο φιλοσοφικός διάλογος και οι κοινωνικές επιστήμες. Τη διδασκαλία των μαθημάτων θα αναλάβουν ακαδημαϊκοί και θα χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Πληροφορίες για τα προγράμματα καθώς και για αιτήσεις συμμετοχής, στην ιστοσελίδα Plato-academy.gr. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr