Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρεσβεία της Σλοβακίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους διαδικτυακά μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2012 έως και τις 16:00.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Σλοβακίας προτίθεται να παράσχει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι αιτήσεις για τις οποίες πρέπει να κατατεθούν διαδικτυακά το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2013 στις 16:00 μ.μ. .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα εξής ιστοσελίδες: http://www.scholarships.sk , www.stipendia.sk