Σοβαρό πλήγμα στη Στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» φαίνεται να έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση. Ενώ οι στόχοι της εκπαίδευσης, κλιματικής αλλαγής και έρευνας βρίσκονται σε καλό δρόμο, η απασχόληση και τα επίπεδα φτώχειας τείνουν να «αμαυρώσουν» την πορεία της ΕΕ προς το 2020.

Σε καλό δρόμο κλιματική αλλαγή/ Έρευνα- Τεχνολογία

Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκονται οι στόχοι του «Ευρώπη 2020» αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και τις επενδύσεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μερίδιο του ΑΕΠ προς επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας αυξήθηκε το 2010 στο 2% από το 1.86% του 2000, ενώ στόχος για το 2020 είναι να αυξηθεί το εν λόγω ποσοστό στο 3% του ΑΕΠ.

Παρόμοια θετική εικόνα δείχνουν και τα στοιχεία σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση καθώς και της ενεργειακής απόδοσης.

Αναφορικά με την μείωση των εκπομπών κατά 20% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2010 είχαν μειωθεί κατά 15%.

Σε ό, τι αφορά στον στόχο αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση (που είναι 20%), το ποσοστό αυξήθηκε την πρώτη δεκαετία του 2000, από το 8.1% του 2004 στο 12.5% το 2010.

Τέλος η ενεργειακή απόδοση επίσης βρίσκεται σε καλό δρόμο. Στόχος της ΕΕ για το 2020 είναι η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 1474 εκ τόνων ισοδύναμου πετρελαίου. Την περίοδο 1990 μέχρι και το 2010 το επίπεδο κυμάνθηκε στους 1650 εκ τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2010.

Εκπαίδευση

Πολύ καλά είναι τα στοιχεία της Eurostat αναφορικά και με τους στόχους πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αύξησης του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην ΕΕ των 27 μειώθηκε από το 17.6% το 2000 στο 13.5% το 2011, ενώ η ΕΕ στοχεύει να μειώσει το ποσοστό κάτω από το 10%.

Σημαντική αύξηση σημείωσε και το ποσοστό των ατόμων που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (22.4% το 2000 – 34.6% το 2011)- στόχος της ΕΕ για το 2020 είναι 40%.

Μαύρα νούμερα για την απασχόληση

Σημαντικό εμπόδιο στο δρόμο της ΕΕ προς τους στόχους του «Ευρώπη 2020» αποτελεί ωστόσο η καταπολέμηση της ανεργίας.

Στόχος της ΕΕ για το 2020 είναι να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης στο 75% στις ηλικίες 20-64 ετών. Έτσι λοιπόν μετά την αύξηση το 2008 στο 70.3% από το 66.6% το 2000, η έλευση της οικονομικής κρίσης μείωσε δραματικά το ποσοστό στο 68.6% το 2011.

Η ανεργία στην Ελλάδα άγγιξε το 24,4% ενώ στην Ισπανία το 25.1%τον Αύγουστο του 2012.

Αρνητική πρόοδος στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ΕΕ των 27 είναι ιδιαίτερα εμφανής στον στόχο της Ευρώπης 2020 σε ό, τι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Η ΕΕ μέχρι το 2020 θέλει να μειώσει τον αριθμό αυτό κατά 20εκ.

Ενώ αρχικά σημειώθηκε σημαντική μείωση (από 123.9εκ το 2005 σε 113.8εκ το 2009), το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης αύξησε εκ νέου τον αριθμό στους 115.7εκ το 2010, κατά 1.9 εκ άτομα μόλις μέσα σε ένα χρόνο.

Ιστορικό

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη αναδύεται εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών.

Η στρατηγική αντικαθιστά την «Ατζέντα της Λισαβόνας» που υιοθετήθηκε το 2000 και η οποία απέτυχε να καταστήσει την ΕΕ τη «μεγαλύτερη εξειδικευμένη οικονομία έως το 2010».

Η στρατηγική θέτει πέντε στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους οποίους τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφράσουν σε εθνικούς στόχους αντανακλώντας έτσι τις διαφοροποιημένες τους ανάγκες.

Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών από το 69% σε 75%.

Αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη σε 3% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Επίτευξη των στόχων «20/20/20» για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και τη στροφή σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

Μείωση του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο από το σημερινό 15% σε 10% και διασφάλιση ότι τουλάχιστον 40% των νέων διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας έως και 25%, απαλύνοντας έτσι 20 εκατομμύρια από τη φτώχεια σε σχέση με τον αριθμό των 80 εκατομμυρίων που συναντάμε σήμερα.

Πηγή: euractiv.gr