Ηλεκτρικό ρεύμα από το βιοαέριο και το μεθάνιο της κοπριάς που παράγεται σε μια από τις μεγαλύτερες γαλακτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, τον Πεντάλοφο του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, θα παρέχει μονάδα που θα κατασκευαστεί στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να απορροφά περίπου εκατό χιλιάδες τόνους κοπριάς το χρόνο, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δώσει λύση σε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του τόπου, εκείνο της όχλησης από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων.

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης έδωσε σήμερα θετική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης που είναι η δεύτερη με αδειοδότηση στο νομό Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχες μονάδες λειτουργούν στο Σχηματάρι και τη Βέροια ενώ η τοπική κοινωνία του Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Δημήτρη Σαραμάντο, τάσσεται υπέρ του έργου.

Με τη λειτουργία του ενιαίου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, θα παράγεται βιοαέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και λίπασμα ενώ υπολογίζεται ότι θα προκύψουν σημαντικά οφέλη στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς το μεθάνιο δεν θα διαφεύγει στην ατμόσφαιρα. Θετικά αντιμετώπισαν το σχετικό έργο οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στη Μητροπολιτική Επιτροπή δίνοντας έμφαση στα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία του.

Πηγή: energypress.gr