Την εμπιστοσύνη της στα ελληνικά επώνυμα φάρμακα δηλώνει η ελληνική κοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσει περισσότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο εύρημα έρευνας της Focus-Bari για τα ελληνικά φάρμακα, τα γενόσηµα και τη χρήση τους, αφού ένας στους δύο Έλληνες εμφανίζεται πολύ ή αρκετά θετικός στη χρήση γενοσήμων, με τα ελληνικά επώνυμα γενόσηµα να αξιολογούνται θετικότερα –και με σημαντική διαφορά– στην πρόθεση χρήσης, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα τόσο από τα επώνυμα γενόσηµα που προέρχονται από το εξωτερικό, όσο και από τα «ανώνυμα» γενόσηµα.

Όπως έδειξε η έρευνα, 7 στους 10 γνωρίζουν καλά ή σχετικά καλά τι σημαίνει ο όρος γενόσημα και αποδίδει στον όρο θετικό πρόσημο (ισοδύναμη θεραπευτική αξία, αλλά οικονομικότερα), αν και υπάρχουν και (λιγότερες) αρνητικές αναφορές (ποιοτικά και υποδεέστερα των πρωτότυπων). Το έλλειμμα επικοινωνίας με τη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί στις αρχές του χρόνου πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν, αφού επιπλέον μόνο ένας στους 10 από όσους χρησιμοποιούν συστηματικά τουλάχιστον ένα φάρμακο γνωρίζει ότι καταναλώνει γενόσηµα φάρμακα.

Επίσης, η έρευνα αποκάλυψε ότι η μεγάλη και γνωστή επωνυμία αποτελεί δικλείδα ασφαλείας και απόδειξη εγγύησης του φαρμάκου για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Παράλληλα, οι μεγάλες επώνυμες ελληνικές εταιρίες έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έλληνα ασθενή, σε μεγάλο βαθμό, μεγαλύτερο ακόμα και από τις παγκόσμιες γνωστές φαρμακοβιομηχανίες.

Πηγή: healthview.gr