Σε συνέχεια της συνεργασίας των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Καθηγητή, Αθανάσιου Τσαυτάρη και Ναυτιλίας & Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς στη Χίο, ρυθμίστηκε το ιδιαίτερο θέμα της αποκατάστασης των φυτειών των μαστιχοφόρων σχίνων.

Στο πρόγραμμα, που θα υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει η εξής αναφορά για τη στήριξη της αναγέννησης των μαστιχοφόρων σχίνων.

«Ειδικότερα, για τους κατόχους μαστιχοφόρων σχίνων, παραδοσιακή καλλιέργεια, απόλυτα οριοθετημένη και ελεγχόμενη μόνο στο νότιο τμήμα της Νήσου Χίου, και προκειμένου να συνεχισθεί:

  • η καλλιέργεια του συγκεκριμένου είδους και να μειωθεί ο κίνδυνος να διαταραχθεί η συνέχεια του μοναδικού οικοσυστήματος καλλιέργειας τους
  • η παραγωγή ενός μοναδικού Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) στον ευρωπαϊκό( χώρο) αλλά και παγκόσμιο χώρο
  • αδιάλειπτα η προσπάθεια ανασύστασής τους, η οποία έχει πολυετή διάρκεια,
  • η ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική αξία της καλλιέργειας στην παραμεθόρια, νησιωτική περιφέρεια όπου υφίστανται μικροί κλήροι

ως δικαιούχοι κρίνονται οι παραγωγοί που είναι κάτοχοι μαστιχόδενδρων, όπως αυτοί καθορίζονται στο αρχείο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), εφόσον το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, σε εξαίρεση των αναγραφόμενων στο άρθρο 1 παραγρ. 5»

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι είναι και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εξωγεωργικό εισόδημα μέχρι το 150% του εισοδήματος αναφοράς, δηλαδή 22.500 ευρώ (15.000Χ 1,5).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΑ συνεχίζουν τη συστηματική προσπάθεια για την πλήρη αποτίμηση της ζημιάς που έχει προκληθεί στους σχίνους και την παραγωγή.