Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι Ιρανές φοιτήτριες αντιμετώπισαν νέους περιορισμούς.

Τρεις δεκάδες Πανεπιστημίων στη χώρα απαγόρευσαν στις γυναίκες να σπουδάζουν περίπου 80 ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής φυσικής, της πληροφορικής και της αγγλικής φιλολογίας. Στα ΜΜΕ δημοσιεύονται απόψεις Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι δηλώνουν ότι αυτά τα επαγγέλματα «δεν συνάδουν με τη γυναικεία φύση». Ορισμένοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν ότι πρόκειται για εκδήλωση πολιτικής, που έχει στόχο τον αποκλεισμό των γυναικών από τον χώρο της παιδείας.

Πηγή : greek.ruvr.ru