Σύμφωνα το ενημερωτικό δελτίο του γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα το πρώτο εξάμηνο 2012 είχαμε σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία κατά 48,41%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το εις βάρος μας έλλειμμα 99,9 εκ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2010, μετατράπηκε σε πλεόνασμα 751,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, αλλά και το γεγονός ότι από το 2009 (σύγκριση α΄εξαμήνων) οι εξαγωγές μας προς την Τουρκία υπερτριπλασιάστηκαν.

Οι ελληνικές εξαγωγές αφορούν (όπως και στο παρελθόν) κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (69,99%) εξαγωγές καυσίμων. Εκτός πετρελαιοειδών, η αύξηση των εξαγωγών ανήλθε σε 13,96%.

Η παρουσία των τροφίμων και γενικά προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης εξακολουθεί να έχει φθίνουσα πορεία, ενώ δυναμική παρουσία έχουν οι πρώτες ύλες και τα βιομηχανικά προϊόντα. Εκτίναξη παρατηρείται στην κατηγορία μη ταξινομημένων ειδών, η οποία οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών χρυσού.

Αντιστρόφως, μείωση κατά 17% παρουσίασαν οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, οι οποίες ανήλθαν σε 488,8 εκατ. ευρώ έναντι 595,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Πηγή : grtrnews.com