Επενδύσεις ύψους 1,62 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τη δεκαετία 2013-22. Ωστόσο περίπου τα τέσσερα πέμπτα του ποσού αυτού, αφορούν σε μεγάλα έργα υποδομής. η υλοποίηση των οποίων βρίσκεται εν αμφιβόλω (χερσαίο τμήμα Ελληνοιταλικού αγωγού, σταθμός συμπίεσης Κήπων κ.ά).

Έτσι, το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, περιορίζεται κυρίως σε, μικρότερα μεν, αλλά σημαντικότατα έργα για την ενίσχυση της υποδομής στο φυσικό αέριο. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του τερματικού LNG Ρεβυθούσας (150 εκατομμύρια), οι κλάδοι προς Μεγαλόπολη και Αλιβέρι (181 εκατ) και ο σταθμός συμπίεσης της Νέας Μεσήμβριας (59 εκατ.), έργα που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης ή υλοποίησης.

Ακόμη, έργα πολύ μικρού κόστους, όπως η αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Σιδηροκάστρου (σύνορα με Βουλγαρία) για αμφίδρομη ροή αερίου, η οποία θα επιτρέψει στους χρήστες του εθνικού συστήματος να ασκούν διασυνοριακό εμπόριο.

Τέλος, μία σειρά έργων, σχετίζονται με την υλοποίηση ιδιωτικών έργων υποδομής (ανεξάρτητα συστήματα φυσικού αερίου) προκειμένου να συνδεθούν με το εθνικό σύστημα. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο μετρητικός σταθμός για τον πλωτό τερματικό υγροποιημένου αερίου της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη (έχει λάβει άδεια από τη ΡΑΕ) και ο αντίστοιχος για τον Ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB (ΔΕΠΑ-Edison). Επίσης έργα διασύνδεσης μεγάλων καταναλωτών φυσικού αερίου με το εθνικό σύστημα, όπως το βιομηχανικό συγκρότημα Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ. και η μεταλλουργία της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.
Υπόγεια αποθήκη

Παρ΄ότι η επένδυση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στον κόλπο της Καβάλας, έχει αποσυνδεθεί από τον ΔΕΣΦΑ και περιλήφθηκε στην υπό ιδιωτικοποίηση δημόσια περιουσία, ο ΔΕΣΦΑ επιμένει στην αναγκαιότητα κατασκευής της, και την περιλαμβάνει στα έργα υποδομής, στα οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει.

Όπως σημειώνει σχετικά στη σχετική παράγραφο του προγράμματος ανάπτυξης, «ανεξάρτητα της αναμενόμενης βελτίωσης των τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων του σταθμού υγροποιημένου αερίου της Ρεβυθούσας, η ανάπτυξη μιας υπόγειας αποθήκης Φ.Α. υπό καθεστώς Ελεύθερης Πρόσβασης Τρίτων είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και αναγκαία για την ευσταθή, ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Θα είναι ευπρόσδεκτη και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους παράγοντες της αγοράς και την Ε.Ε., δεδομένου ότι συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής.

Με την έναρξη λειτουργίας της Υπόγειας Αποθήκης θα αυξηθεί η χρήση της δυναμικότητας του σταθμού της νήσου Ρεβυθούσας, που δεν είναι εφικτή σήμερα, λόγω του τρόπου λειτουργίας του. Ελλείψει Υπόγειων Αποθηκών, απαιτείται ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας να καλύπτει όλες τις αιχμές του συστήματος (Peak Savings), διατηρώντας εκ των πραγμάτων χαμηλό συντελεστή φόρτισης σε ετήσια βάση.

Ο ΔΕΣΦΑ ήδη από το 2000 αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας τέτοιας επένδυσης, προχώρησε σε τεχνικοοικονομική μελέτη για να αξιολογήσει την δυνατότητα μετατροπής σε υπόγεια αποθήκη, κοιτάσματος φυσικού αερίου που είχε ήδη σχεδόν εξαντληθεί, στην θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης της Καβάλας. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω Υπόγειας Αποθήκης περιγράφονται παρακάτω:

• Ο ενεργός διακινούμενος όγκος (Annual Volume throughput) ανέρχεται σε 720 mΝm3 (εκατομμύρια κυβικά μέτρα), σε δύο κύκλους ανά έτος (δύο περίοδοι των 90 ημερών για πλήρωση της αποθήκης και άλλες δύο αντίστοιχες περίοδοι για έγχυση του αερίου στο Εθνικό Σύστημα).

• Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα έγχυσης φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα εκτιμάται σε 4 mNm3.

• Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα πλήρωσης της Υπόγειας Αποθήκης με Φυσικό Αέριο, ανέρχεται σε 5 mNm3.

Επισημαίνεται ότι το κοίτασμα της Νοτίου Καβάλας είναι παραχωρημένο σε ιδιώτη επενδυτή που το εκμεταλλεύεται για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Μετά τη λήξη της άδειας, το κοίτασμα της Νότιας Καβάλας ως δημόσιος χώρος μπορεί σε κάθε περίπτωση να μετατραπεί σε Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την πρόθεσή της για ιδιωτικοποίηση του κοιτάσματος της Νοτίου Καβάλας μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει την προοπτική συμμετοχής του στο έργο αυτό».

Τα μικρότερα έργα

Από τα μικρότερα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, αξίζει να σημειωθούν αυτά που αφορούν συνδέσεις νέων γεωγραφικών περιοχών (μετρητικοί σταθμοί Καρδίτσας, Τρικάλων, Κορίνθου), όπως και συνδέσεις με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία (Protergia- όμ. Μυτιληναίου, Kόρινθος Power -Μότορ Οιλ, όμιλος Μυτιληναίου) η αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Σιδηροκάστρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του τελευταίου έργου ανέρχεται σε 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το υποέργο που αφορά τη μετατροπή της διασύνδεσης σε διπλής ροής (εισαγωγή από Ρωσία μέσω Βουλγαρικού δικτύου, εξαγωγή από Ελλάδα οπρος Βουλγαρία) με προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνει προτεραιότητα στην κατασκευή του και θα είναι έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Μιχάλης Καϊταντζίδης

ero2day.gr

Πηγή: energypress.gr/ero2day.gr