Την εξολόθρευση 100.000 ασβών, δηλαδή περίπου του 1/3 του πληθυσμού της χώρας, ενέκρινε η βρετανική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση της φυματίωσης των βοοειδών.

Οι αγρότες και ιδιοκτήτες γης, στους οποίους θα δοθεί ειδική άδεια, θα μπορούν να πυροβολούν και να σκοτώνουν τα συμπαθή ζώα σε περιοχές με μεγάλη εμφάνιση της νόσου. Το 2011 θανατώθηκαν στη Βρετανία 26.000 βοοειδή λόγω της ασθένειας, όμως περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι επιστημονικές έρευνες δεν επιβεβαιώνουν τη μετάδοση της νόσου από τους ασβούς και έχουν καταφύγει ήδη στα δικαστήρια για να παγώσουν της απόφαση.

Πηγή : athensvoice.gr