Ο πολύ ενδιαφέρων ιστοχώρος omogeneia-konstantinoupoli.com φιλοξενεί στις σελίδες του πολλές πληροφορίες, χρήσιμες για αυτούς που ζουν, εργάζονται ή ταξιδεύουν στην Τουρκία. Ανάμεσα στα θέματά του είναι εργασιακά, νομικά, εφοριακά, θέματα κτηματολογίου και άλλα πολλά.

Αντιγράφουμε την έρευνα του για το ύψος των μισθών στον ιδιωτικό τομέα ανάλογα με την εργασία και την χρονική διάρκεια εργασίας. Μία (1) τουρκική λίρα είναι περίπου 0,40 ευρώ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(ισχύει για όλες τις πτυχές του ιδιωτικού τομέα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

Ο βασικός μισθός στη Τουρκία το 2012 διαμορφώνεται στις 795 λίρες και είναι ο μισθός που δίνεται σαν ελάχιστος σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα καθώς και στις συμβάσεις αορίστου χρόνου καθώς και στις πάσης φύσεως συνδιαλλαγές ενώ το ίδιο ισχύει και στα 4ωρα και 6ωρα με την διαφορά πως εκεί υπάρχουν συνεχής μειώσεις στις εκ περιτροπής αναγραφές των υπερωριών.

Καθεστώς υπολογισμού μισθού:

– ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ στις 795 Λίρες (με προοπτική ανόδου στις 845 Λίρες από 01/03/2013 μετά από ανακοίνωση της Κυβέρνησης)

(ισχύει για όλες τις πτυχές του ιδιωτικού τομέα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

– Εξτρά γλώσσα: 150-250 Λίρες (καθαρά)

(*Ισχύει για αναγνωρίσεις πτυχίων καθώς και για παρουσίαση αντίστοιχων τίτλων χωρίς να είναι απαραίτητη η οποιαδήποτε πιστοποίηση σε εγχώριο ίδρυμα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης)

– Προϋπηρεσία: Κλιμακωτά από 200 Λίρες (καθαρά)

(*Ισχύει για το σύνολο των φορέων /εργοδοτών του τουρκικού ιδιωτικού τομέα ενώ κατά την υπογραφή ιδιωτικών ατομικών συμβάσεων αυτό εναπόκειται στον εργοδότη σε σχέση με το τελικό ύψος προσμέτρησης)

– Ειδικές δεξιότητες από 150 – 800 Λίρες

(όπου λογίζεται η κατοχή διπλωμάτων για δεξιότητες σε Η/Υ, λογισμικό καθώς και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την περίπτωση)

– Ειδικά μπόνους

(Το ύψος τους καθορίζεται μετά από διαπραγμάτευση απευθείας του εργοδότη με τον εργαζόμενο)

– Παραγωγικότητας από 150 – 500 Λίρες

(Καθορίζεται ανάλογα με τον τομέα και την θέση εργασίας)

– Θέσης από 300 – 1000 Λίρες

(Ανάλογα την θέση καθώς και τα χρόνια προϋπηρεσίας με την διαφορά πως οι αμοιβές προσμετρούνται στο επίσημο συμβόλαιο εργασίας μεταξύ του εργοδότη και εργαζόμενου)

– Υπερωρίες

(Ανάλογα την θέση, τον τομέα και συνήθως ενίοτε και το καθεστώς μονιμότητας του εργαζομένου, συνήθως υπάρχει συμπλήρωση ωρών και συνεχεία μπόνους άδεια ή και πληρωμή με το σύνηθες ημερομίσθιο των 45 Λιρών / των ωρών που έχουν ολοκληρωθεί σαν εργατοώρες

Άλλα επιδόματα

– Οικογενειακό από 180 Λίρες

(Ισχύει σχεδόν σε όλους τους κλάδους και έπειτα από διαπραγμάτευση)

– Παιδιού από 200 – 310 Λίρες

(Ισχύει για όλους τους κλαδους και έπειτα από κλιμακωτή περαίωση ανάλογα και με το είδος της εταιρίας και την πραγματική οικογενειακή/λογιστική/φοροδοτική κατάσταση του εργαζομένου)

– Ασθενείας από 100 – 190 Λίρες

(Ισχύει για όλους τους κλάδους)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αυξήσεις συνήθως ανάλογα με τον πληθωρισμό ετήσια

Χρονική αλλαγή κλάσης ανα 2,5 χρόνια

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

1 – 4 χρόνια ανα 2 έτη + 1% από την άυξηση ή μείωση του πληθωρισμού

4 – 6 χρόνια ανα 2,5 έτη + 2% από την αύξηση ή μείωση του κρατικού ετήσιου πληθωρισμού

6 – 8 χρόνια ανά 1 έτος

8 – 11 χρόνια ανά 1 έτος + 1% από την ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού

11 + ανά έτος ή με συμφωνία με τον εργοδότη/εταιρία

Πηγή : grtrnews.com