Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Πέντζος ανέλυσε στον κ. Υπουργό τα διαχρονικά προβλήματα ουσιαστικής σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, και ειδικά με αυτές που έχουν έδρα την Ελληνική Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για τη δημιουργία μιας νέας δυναμικής για τις επιχειρήσεις της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, για την υιοθέτηση νέων κατευθύνσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας και για την αύξηση εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων του πρωτογενή τομέα στις διεθνείς αγορές, είναι:

O νέος προσανατολισμός της Ελληνικής γεωργίας σε προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα είναι πιστοποιημένα και διαφοροποιημένα. Έτσι θα υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων ενώ, το κυριότερο, χαράσσεται στρατηγική ουσιαστικής σύνδεσης πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα,

Η δημιουργία ενός τουλάχιστον συνεργατικού μηχανισμού (cluster) του αγροδιατροφικού τομέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή αφενός εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και αφετέρου των τοπικών ερευνητικών ινστιτούτων,

Η μετεξέλιξη του ΥΠΑΑΤ από Υπουργείο διαχείρισης κοινοτικών πόρων, σε στρατηγείο ανάπτυξης και υλοποίησης πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα και για τη διασύνδεσή του με το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας, και,

Η δημιουργία ενός κέντρου έγκρισης και ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα. Σήμερα, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων ελέγχονται από το ΥΠΑΑΤ μέσω του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» εξαιρώντας τις επιχειρήσεις τροφίμων από πολλά ειδικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ΣΒΒΕ προτείνει τα επενδυτικά σχέδια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων να ενταχθούν στους υφιστάμενους μηχανισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα και μειώνοντας τη σχετική γραφειοκρατία.

Τέλος, ο κ. Πέντζος ανέλυσε σειρά χρόνιων προβλημάτων των επιχειρήσεων τα οποία ζήτησε να αντιμετωπιστούν άμεσα όπως: το φαινόμενο των παράνομων εισαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, της καθολικής χρήσης πιστοποιημένων σπόρων από τους αγρότες, τη γεωγραφική διεύρυνση της ζώνης ΠΟΠ «Kalamata olives», του ελέγχου των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα προς εξαγωγή μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, στη συμμετοχή των ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων στη διαδικασία των επίσημων κρατικών ελέγχων, ενώ παρουσίασε και σειρά θεμάτων που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης ροδακίνων.

Πηγή : epixeiro.gr