Οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεισφέρουν δυσανάλογα περισσότερο στην οικονομική επίδοση μιας χώρας από ό, τι οι μικρές, σύμφωνα με έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο παραγωγικές, πληρώνουν μεγαλύτερους μισθούς, έχουν μεγαλύτερα κέρδη και είναι πιο επιτυχημένες στις διεθνείς αγορές, τονίζει η έκθεση του προγράμματος European Firms in a Global Economy (EFIGE).

Επομένως, η οικονομική επίδοση μιας χώρας μπορεί να συνδεθεί με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων που έχει, συνεχίζει η έκθεση, που συντάχθηκε από το think tank Bruegel.

Η έκθεση με τίτλο «Breaking down the barriers to firm growth in Europe», εξετάζει επίσης συστηματικά τη διάδραση των χαρακτηριστικών εταιρειών και χωρών, μέσω μιας έρευνας 15,000 επιχειρήσεων σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαφορές στα μεγέθη των εταιρειών σε διάφορες χώρες της ΕΕ είναι δραματικές. Για παράδειγμα, οι εταιρείες σε Ιταλία και Ισπανία είναι κατά μέσο όρο 40% μικρότερες από αυτές της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητές οι ρίζες των διαφορών καθώς αυτές είναι «το κλειδί για την βελτίωση της οικονομικής επίδοσης των ευρωπαϊκών οικονομιών που υστερούν».

Σε Ισπανία και Ιταλία μόνο το 5% των επιχειρήσεων έχουν πάνω από 250 απασχολούμενους ενώ στη Γερμανία είναι 11%. Κατά μέσο όρο σε Ισπανία και Ιταλία οι επιχειρήσεις έχουν 49.3 και 42.7 απασχολούμενους αντίστοιχα, συγκριτικά με τους 76.4 στη Γερμανία.

Περισσότερο καινοτόμες οι μεγάλες επιχειρήσεις

Επιπλέον, σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι εταιρείες εξαγωγών διαπιστώθηκε ότι είναι μεγαλύτερες και ότι κάνουν περισσότερα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

«Αυτό υποδηλώνει ότι τα εμπόδια στο εμπόριο και την Έρευνα και Ανάπτυξη είναι οι κύριοι ένοχοι για την επιβράδυνση της ανάπτυξης των εταιρειών. Χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο εμπορικό κόστος παρέχουν λιγότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να γίνουν μεγαλύτερες. Και μια σχετική απουσία δαπανών στην Έρευνα και Ανάπτυξη βάζει φρένο στην ανάπτυξη των εταιρειών», τονίζει η έκθεση.

Εμπόριο και καινοτομία δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά αλληλεπιδρούν με σημαντικό τρόπο. Για παράδειγμα, η μείωση στα εμπορικά κόστη τείνει να διεγείρει την καινοτομία καθώς επιτρέπει στις εταιρείες να γίνουν μεγαλύτερες. Αυτό καθιστά ευκολότερο για μια εταιρεία να φέρει εις πέρας τα κόστη για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Πηγή: euractiv.gr