«Ψαλίδι» έως και 47% στο εγγυημένο εισόδημα των νοικοκυριών που θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στις στέγες, όπως και στους μεγάλους επενδυτές, αλλά και αναστολή μέχρι… νεωτέρας στα νέα αιτήματα για εγκαταστάσεις πολλών κιλοβάτ (εξαιρούνται οι κατοικίες και τα έργα που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία fast track) είναι το πακέτο των μέτρων της κυβέρνησης για να μην καταρρεύσει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις σχετικές αποφάσεις ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου και όπως εξήγησε τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην αντιμετώπιση του τεράστιου ελλείμματος, πάνω από 300 εκατ. ευρώ, που δημιουργήθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)) εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων και εσφαλμένου σχεδιασμού.

Ειδικότερα, οι στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κακοί υπολογισμοί, η σημαντική απόκλιση των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων – ΕΤΜΕΑΡ (ή τέλους ΑΠΕ, όπως είναι γνωστό στο ευρύ κοινό), οι οφειλές των εταιρειών Energa και Hellas Power που παραμένουν σε δεσμευμένους λογαριασμούς και οι καθυστερήσεις χρόνων έφτασαν σε σημείο κατάρρευσης την αγορά ενέργειας, που θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζημιές στην οικονομία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα:

Αναστέλλεται προσωρινά η υποβολή νέων αιτημάτων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Με την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας δεν εξετάζονται νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης, καθώς και τα αντίστοιχα αιτήματα που εκκρεμούν. Συνεχίζουν όμως ακωλύτως την αδειοδοτική διαδικασία έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τις προβλέψεις της απόφασης εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (τέλος Ιουνίου 2012), η ισχύς των έργων που συνεχίζουν απρόσκοπτα την εξέλιξή τους (δηλαδή δεν υπάγονται στις προβλέψεις της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης για την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς) υπολογίζεται περίπου σε 5.500 MW, εκ των οποίων έργα συνολικής ισχύος 3.700 MW διαθέτουν άδεια παραγωγής, ενώ έργα συνολικής ισχύος 1.800 MW, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από αυτά τα έργα, περίπου 1.750 MW έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης.

Εγγυημένες τιμές

Μειώνονται οι τιμές για νεοεισερχόμενες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Οι εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του πρώτου εξαμήνου.

Επιπλέον, η σημαντικά υψηλότερη ηλιοφάνεια στη χώρα μας, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες, οδηγεί σε αρκετά υψηλότερο μεσοσταθμικό έσοδο ανά εγκατεστημένο (κιλοβάτ) kW, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, παρά τις μειώσεις των εγγυημένων τιμών, οι επενδύσεις να αποφέρουν ικανοποιητικά έσοδα.

Σύμφωνα και με στοιχεία από τις τελευταίες γνωμοδοτήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και Αυγούστου 2012, έχει μειωθεί κατά περίπου 14% για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε στέγες, κατά περίπου 10% για εγκαταστάσεις έως 100kW και κατά περίπου 11% για εγκαταστάσεις άνω των 100kW.

Διάθεση του 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού. Το 25% του ποσού που κατέβαλλαν οι πολίτες για την ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ θα διατεθεί για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού της αγοράς ενέργειας. Για φέτος το ποσό είναι 75 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο.

Χρ. Κολωνας – Μ. Αποστόλου

Πηγή: energypress.gr/Ημερησία