Στην υποβάθμιση της προοπτικής του προσωρινού μηχανισμού διάσωσης της ευρωζώνης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), προέβη την Τετάρτη ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Η αλλαγή της προοπτικής του Ταμείου από σταθερή σε αρνητική καταδεικνύει ότι υπάρχει πιθανότητα υποβάθμισης της πιστοληπτικής του ικανότητας του από τη σημερινή κορυφαία διαβάθμιση ΑΑΑ.

Η κίνηση αυτή είναι η συνέπεια της απόφασης του οίκου αξιολόγησης να θέσει σε αρνητική προοπτική τους ομολογιακούς τίτλους των τριών χωρών της ευρωζώνης που διατηρούν το ΑΑΑ, δηλαδή της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με τη Moody’s, οι αρνητικές προβλέψεις έρχονται, λόγω των κινδύνων από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών – μελών της ευρωζώνης.

“Η προοπτική στην αξιολόγηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού θα μπορούσε να επιστρέψει σε σταθερή εάν η προοπτική αξιολόγησης AΑΑ για τις χώρες με μεγάλη συμβολή στο ΕFSF, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες, επιστρέψει σε σταθερή” αναφέρει οι οίκος.

“Το επίπεδο της αβεβαιότητας σχετικά με τις προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ, και το δυνητικό αντίκτυπο των αληθοφανών σεναρίων για τα κράτη – μέλη, δεν είναι πλέον σύμφωνα με σταθερές προοπτικές”, σύμφωνα με τον οίκο.

Αναλυτικά η απόφαση EΔΩ

Πηγή: skai.gr