Στη σύσταση κοινοπραξίας με την επωνυμία CyStreamConsortium έχουν προχωρήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά συγκροτήματα της Κύπρου, με σκοπό να αναλάβουν τάχιστα την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού Φυσικού Αερίου από το Οικόπεδο «Αφροδίτη»(τεμάχιο 12) προς τη ξηρά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή της Κύπρου, την κοινοπραξία έχουν ιδρύσει οι επιχειρηματικοί όμιλοι: Α/Φοι Λευκαρίτη, Λανίτη, Ιωάννου και Παρασκευαίδη, Φώτος Φωτιάδης, η εξειδικευμένη εταιρεία ContempoEnergyLtd, καθώς και το Ίδρυμα Αριστοτέλη Ωνάση. Στην Κοινοπραξία συμμετέχει και η ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου), η οποία διατηρεί το δικαίωμα να καταστεί πλήρες ιδρυτικό μέλος της σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στην κοινοπραξία ως ιδρυτικό μέλος έχει λάβει και η Noble Energy, ενώ μελλοντικά θα μπορούν να συμμετάσχουν και άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η CyStreamConsortium είναι σε θέση να ξεκινήσει την κατασκευή του αγωγού τάχιστα ώστε αυτός να είναι έτοιμος να μεταφέρει τις πρώτες ποσότητες αερίου το 2015. Με τους υπολογισμούς της Noble Energy το αέριο θα φτάσει στην Κύπρο το 2018.

Η CyStream Consortium έχει ήδη υποβάλει προκαταρκτική πρόταση προς την εξ’ Υπουργών Επιτροπή για το Φυσικό Αέριο για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού. Η πρόταση θα παρουσιαστεί αναλυτικά την Παρασκευή 13 Ιουλίου σε ειδική συνάντηση που έχει οριστεί στο Υπουργείο Εμπορίου. Στην συνάντηση θα βρίσκονται και εκπρόσωποι της εταιρείας Intecsea Industrial. Πρόκειται για την εταιρεία η οποία έχει υλοποιήσει τις τεχνικές και οικονομικές μελέτες του έργου οι οποίες θα παρουσιαστούν στον Υπουργό Εμπορίου Νεοκλή Συλικιώτη.

Ευρύτεροι στόχοι της κοινοπραξίας, οι διεργασίες για τη σύσταση της οποίας ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, είναι η προώθηση της δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΑΗΚ να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο Φυσικό Αέριο και ως εκ τούτου φθηνότερη ενέργεια για τον τόπο και για κάθε καταναλωτή το συντομότερο δυνατόν, η επιδίωξη δημιουργίας τοπικής βιομηχανίας αξιοποίησης των φυσικών πόρων με τη συνεπαγόμενη απόκτηση τεχνογνωσίας, και τέλος, η επίτευξη και εμπλοκή κυπριακών επιχειρήσεων στο όλο έργο του Φυσικού Αερίου.

Πηγή: energypress.gr