Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, των Βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου του 2012, που είχε αναλάβει η SingularLogic σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η SingularLogic εξασφάλισε έγκαιρα και έγκυρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της και με υψηλό βαθμό ακρίβειας την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος των εκλογών, με τη μέθοδο της Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων (σύστημα SRT). Το SRT, που λειτούργησε πιλοτικά σε ένα δείγμα 25% των εκλογικών τμημάτων, πέτυχε σε 2 ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης (21:00), ενσωμάτωση του 75 % του δείγματος, ενώ με τον παραδοσιακό τρόπο η αντίστοιχη ενσωμάτωση επιτεύχθηκε μετά από 5 ώρες αντίστοιχα (μεσάνυχτα). Συνολικά, η συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων με το σύστημα SRT, ήταν συνολικά ταχύτερη κατά 40% σε σχέση με το Μάιο του 2012, γεγονός που οφείλεται στη μικρότερη συμμετοχή κομμάτων και στην απουσία σταυροδοσίας.

Η αποστολή των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω SRT, υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το 3G δίκτυο της Vodafone.

Όσον αφορά στη μετάδοση των αποτελεσμάτων μέσω Διαδικτύου, σε διάστημα 8 ωρών, o δικτυακός τόπος των εκλογών δέχθηκε 157.604.800 hits, ενώ παράλληλα προσέλκυσε μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον με πρώτη την Ισπανία από την οποία δέχθηκε 9.292.682 hits, ενώ από Γερμανία, Αγγλία και Αμερική δέχθηκε 5.050.030, 3.320.450 και 3.125.417 hits αντίστοιχα. Από πλευράς bandwidth, η μέγιστη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν 273 Mbps, ενώ την ίδια ώρα τα hits/secήταν 6.059.

Τέλος, με επιτυχία λειτούργησε το νέο σύστημα υποστήριξης Πρωτοδικείων της SingularLogic, που αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών των εκλογών. Το σύστημα επέτρεψε σε 4 Πρωτοδικεία – Καβάλας, Χίου, Μυτιλήνης και Σάμου – στα οποία λειτούργησε πιλοτικά, να επεξεργαστούν έγκαιρα – με μέσο όρο 3,25 ωρών – τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών, εξοικονομώντας έτσι πόρους και χρόνο καταπόνησης, από τους συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία δικαστές και υπαλλήλους.

Σημειώνεται ότι το σύστημα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί πιλοτικά στις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές του 2010, από το Πρωτοδικείο Καβάλας και στις Βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου από τα Πρωτοδικεία Καβάλας, Χίου και Μυτιλήνης.

Πηγή : neo2.gr