Στο 100% του δείγματος των exit poll’s τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Το τελικό exit Poll του Mega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τελικό Exit Poll της ΝΕΤ