Εκτίμηση με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα από τη Public Issue. Η εκτίμηση πραγματοποιείται συσχετίζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαίου στα ίδια εκλογικά τμήματα με της σημερινές εκλογές.