Τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την πρόσφατη ένταξη στο fast track έργων ΑΠΕ στην Κρήτη από την Υπηρεσιακή Κυβέρνηση εκφράζει το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου επισημαίνει τις θέσεις που έχει διαμορφώσει παρακολουθώντας επί μακρόν το μείζον αυτό θέμα:

“Το Επιμελητήριο Ηρακλείου υποστηρίζει ότι η διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσω καλωδίου πρέπει να υπάγεται στις δημόσιες επενδύσεις και να πραγματοποιηθεί με δημόσιους πόρους. Κανείς δεν πρέπει να μονοπωλεί τη διαχείριση του ενεργειακού πλούτου της Κρήτης, δεδομένης και της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί για τη δημιουργία εταιρείας λαϊκής βάσης με στόχο την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως κοινωνικό αγαθό.

Επιπλέον, οι επενδύσεις fast track στο χώρο της ενέργειας προδικάζουν μια υπερ-ανάπτυξη σε βάρος του περιβάλλοντος και δεν δημιουργούν, κατά τη λειτουργία τους, θέσεις εργασίας και κοινωνικό πλούτο. Την ίδια στιγμή, επενδύσεις που προτείνονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρονίζουν ή ακυρώνονται εξαιτίας του δαιδαλώδους γραφειοκρατικού συστήματος που αδυνατεί να
δώσει λύσεις ακόμη και σε απλά ζητήματα”.

Το Επιμελητήριο προτείνει την απελευθέρωση των φωτοβολταϊκών σε επαγγελματικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές και οικιακές στέγες χωρίς περιορισμό ισχύος και στην ύπαιθρο, σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, με μέγιστη ισχύ τα 100 kw ανά σταθμό, ώστε να υπάρξει διασπορά μικρών σταθμών παραγωγής και δυνατότητα επένδυσης από φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης.

Πηγή: energypress.gr