Η Deloitte δημοσιεύει την έκθεση με τίτλο «Σενάρια για το μέλλον του διεθνούς νομισματικού συστήματος». Καθώς η κρίση του χρέους στην Ευρωζώνη εξαπλώνεται με σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Deloitte προτείνει τρία πιθανά σενάρια για το διεθνές νομισματικό σύστημα το 2030. Οι προβλέψεις βασίστηκαν στις πιθανές πολιτικές επιλογές στις τρεις σημαντικότερες νομισματικές περιοχές στον κόσμο: του ευρώ, του δολαρίου και του γουάν.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte: «η διεθνής νομισματική σταθερότητα βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας των αβεβαιοτήτων γύρω από τους μελλοντικούς διεθνείς ρόλους των τριών αυτών νομισμάτων και των πολιτικών επιλογών, που μπορούν να μεταβάλουν ριζικά τα παγκόσμια πρότυπα εμπορίου και κινήσεων κεφαλαίων».

Σύμφωνα με τη μελέτη της Deloitte, η οποία παρουσιάζει τρία διαφορετικά πιθανά σενάρια για το διεθνές νομισματικό σύστημα, η Ευρωζώνη πλήττεται από την αδύναμη δομή διακυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ασαφούς δημοσιονομικής τους θέσης και η Κίνα θα πρέπει να επιλύσει συστημικές αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα εάν θέλει η διεθνής σημασία του γουάν να αυξηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία σενάρια σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte είναι τα εξής:

1. Επιστροφή στην περιφερειοποίηση: Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, οι δημοσιονομικές προκλήσεις στην Ευρωζώνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο καθώς οι πολιτικοί γίνονται εσωστρεφείς. Επιπλέον, η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και η μείωση της ζήτησης για εξαγωγές καθιστούν τις προσαρμογές στο μοντέλο ανάπτυξης της Κίνας ακόμα πιο δύσκολες, γεγονός που οδηγεί σε στασιμότητα στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, το εμπόριο και οι χρηματοοικονομικές ροές περιορίζονται στο παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι χώρες στρέφουν την προσοχή τους στους περιφερειακούς οικονομικούς δεσμούς.

2. Εξισορρόπηση των G2 (Κίνα, ΗΠΑ): Αυτό το σενάριο εξετάζει την πιθανότητα σταδιακής διάλυσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ως αποτέλεσμα του πολιτικού αδιεξόδου και της στασιμότητας της ανάπτυξης. Παράλληλα, το συγκεκριμένο σενάριο μελετά τη σταδιακή χαλάρωση των ανισορροπιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και τις αυξημένες πιέσεις που είναι πιθανό να ασκηθούν στους φυσικούς πόρους εξαιτίας της συνεχιζόμενης υψηλής κατανάλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και της δημιουργίας μιας καταναλωτικής οικονομίας στην Κίνα.

3. Ένας κόσμος δύο ταχυτήτων: Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, καθώς η Ευρώπη έχει προβεί σε επιτυχείς μεταρρυθμίσεις στην οικονομική της διακυβέρνηση και καθίσταται δημοσιονομική ένωση, οι αγορές επικεντρώνονται στη μη βιώσιμη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ. Ενθαρρυμένη από την ισχυρή ανάπτυξη, η Κίνα επιδιώκει ενεργά τη χρήση του γουάν για το εμπόριο μεταξύ των αναδυόμενων αγορών. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται μια εναλλακτική νομισματική τάξη με το γουάν στον πυρήνα της. Υπό αυτό το σενάριο προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο κόσμος των δύο ταχυτήτων.

Ο Νίκος Σοφιανός, πρόεδρος της Deloitte Ελλάδας σχολιάζοντας τη μελέτη εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη στη χώρα μας συζήτηση, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, περί αποχώρησης από την Ευρωζώνη και μετάβασης σε νέο εθνικό νόμισμα, ένα σενάριο που τροφοδοτεί και επιτείνει την αβεβαιότητα κυρίως στη νομισματική περιοχή του ευρώ. Επίσης, πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι ο προβληματισμός και οι συζητήσεις πρέπει να υπάρχουν, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες εξελίξεις και όχι βραχυπρόθεσμα και μέσα στα στενά γεωγραφικά μας όρια με στόχο την αντιμετώπιση των προσωρινών προβλημάτων».

Πηγή: energypress.gr