Στη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β, μέσης και χαμηλής όχλησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν.3982/11 προχωρά η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας στην περιοχή Οινόφυτα Αττικής.

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, ενταγμένη σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναπτυξιακής πολιτικής και ενίσχυσης των δοκιμαζόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναμένεται να προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών μονάδων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δομών, υποδομών και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα το οικόπεδο συνολικής έκτασης περίπου 820 στρεμμάτων, για το οποίο πρόκειται να έρθει σε συμφωνία το ΒΕΑ, παίρνοντας το ως αντιπαροχή, βρίσκεται στα Οινόφυτα Αττικής σε απόσταση 50χλμ από το κέντρο της Αθήνας.

Εντός του Ιουνίου η διοίκηση του Επιμελητηρίου αναμένεται να προχωρήσει στην πρόσκληση, διαβούλευση και ανάλυση όλων των δεδομένων στους ενδιαφερόμενους επενδυτές – μέλη του ΒΕΑ, για τη σύσταση του Φορέα Υλοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα είναι δυνατή η σύσταση του Φορέα «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου» (ΕΑΝΕΠ).

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Παύλος Ραβάνης επισημαίνει, ότι η υλοποίηση του αναπτυξιακού αυτού έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους βιοτέχνες. «Η επικείμενη ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου επιτρέπει στους βιοτέχνες να αποκτήσουν αδειοδοτημένους και ασφαλείς επαγγελματικούς χώρους εγκατάστασης με πολύ συμφέροντες οικονομικούς όρους, σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές με στόχο να αναπτύξουν άμεσα την δραστηριότητα τους».

Πηγή : epixeiro.gr