Την αναστολή της ένταξης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των τομέων υγείας ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΠΤΠΓΑΕ (τραπεζοϋπάλληλοι) του ΤΑΥΤΕΚΩ, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αποφάσισε ο υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας Αντώνης Ρουπακιώτης.

Η υπαγωγή των παραπάνω τομέων ασθενείας στον Οργανισμό κρίθηκε σκόπιμη «καθώς έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας και την μετατροπή του σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου». Οι συγκεκριμένοι τομείς υγείας θα εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που υπήρχαν.

Πηγή: skai.gr