502 χρεοφειλέτες του Δημοσίουέχουν συλληφθεί το τελευταίο επτάμηνο (Νοέμβριος 2011 έως Μάιο 2012) σε βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη, που ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 922.452.979,95 ευρώ.

Από αυτούς οι 446 ήταν άνδρες και οι 56 γυναίκες, ενώ από πλευράς εθνικότητας οι 495 ήταν Ελληνες και οι 7 αλλοδαποί. Οι περισσότερες συλλήψεις, 296 στον αριθμό, πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες Ασφάλειας στο νομό Αττικής (231) και στο νομό Θεσσαλονίκης (65).

Πηγή: skai.gr