Τις βαριές απώλειες που βιώνει ο ιδιωτικός τομέας εξαιτίας της κρίσης αποτυπώνουν οι ισολογισμοί 4.021 επιχειρήσεων από τους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Απώλειες οι οποίες μεταφράστηκαν στη χρήση του 2011 σε εκτόξευση των συνολικών ζημιών στα 2,04 δισ. ευρώ, πτώση των κερδών EBITDA κατά 31,5%, στα 4,55 δισ. ευρώ και επιδείνωση του ήδη αρνητικού δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, από -0,21% το 2010 σε -3,81% το 2011.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη για το ελληνικό επιχειρείν προκύπτει από τα στοιχεία των 4.021 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2011, μέχρι και την 17η Μαΐου, (ήτοι περίπου το 15%, των επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ισολογισμούς), τα οποία επεξεργάστηκε η ICAP και παρουσιάζει σήμερα το Euro2day.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι τα αποτελέσματα κατέστησαν ζημιογόνα σε όλους τους τομείς, εκτοξεύοντας τις συνολικές ζημίες σε 2,04 δισ. ευρώ το 2011, έναντι ζημιών 119 εκατ. ευρώ περίπου το 2010.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 2.055 (δηλαδή το 51,1% από 55,7% το 2010) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 3,44 δισ. ευρώ (4,85 δισ. ευρώ το 2010), εκ των οποίων 1,69 δισ. ευρώ πραγματοποίησαν οι εταιρείες Ο.Π.Α.Π., COSMOTE, Μοτορ Οιλ, Ελληνικά Πετρέλαια και Μέτκα.

Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (€5,49 δισ.) των εταιρειών που έκλεισαν το 2011 στο “κόκκινο”.

Παράλληλα καταγράφηκε αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 5 μονάδες η οποία επέφερε πτώση των μικτών κερδών 11,1%, με επακόλουθο την πλήρη ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσματος, από κέρδη 2,11 δισ. ευρώ το 2010 σε ζημίες 157,3 εκατ. ευρώ το 2011.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, καταγράφεται επιδείνωση του ήδη αρνητικού δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, από -0,21% το 2010 σε -3,81% το 2011, και η συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά σχεδόν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε 17,62% το 2011. Παράλληλα διαπιστώνεται τάση υποκατάστασης μακροπρόθεσμου δανεισμού από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές πιστώσεις.

Σε ότι αφορά στις πωλήσεις αυτές κατέγραψαν οριακή αύξηση 1,6%, άνοδος που προέρχεται αποκλειστικά από τον κλάδο της βιομηχανίας, και ανήλθαν σε 72,24 δισ. ευρώ περίπου το 2011.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ICAP Group Νικήτα Κωνσταντέλλο, αυτή η εικόνα δεν αναμένεται να ανατραπεί με τη συγκέντρωση του συνόλου των ισολογισμών του 2011, ενώ για τους τελικούς ισολογισμούς του 2012 (που θα δημοσιευτούν το 2013) θα είναι πολύ δύσκολο, υπό συνθήκες γενικής αβεβαιότητας, να φανεί ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ο ίδιος εμφανίζεται έντονα προβληματισμένος για το βαρύ πλήγμα που έχει δεχθεί η κερδοφορία των εταιρειών.

Παρόλα αυτά, σημειώνει ότι «ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος επιχειρεί στα πλαίσια μιας έντονα αρνητικής συγκυρίας αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες, εξακολουθεί να ελπίζει ότι εφόσον δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και συνεχισθεί η διεθνής χρηματοοικονομική βοήθεια, θα καλυτερέψει το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να αρχίσει η πολυπόθητη αάπτυξη στην πατρίδα μας».

Βιομηχανία: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 11,4%

Ο τομέας της Βιομηχανίας ήταν ο μόνος που εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών το 2011, γεγονός όμως που δεν μπόρεσε να αποτρέψει την καταγραφή σημαντικών ζημιών. Με βάση το δείγμα των 858 βιομηχανικών εταιρειών, προκύπτει αύξηση πωλήσεων 11,4% οι οποίες ανήλθαν σε €30,3 δισ.

Ωστόσο, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγαλύτερη αύξηση (15%) του κόστους, η δε αύξηση του κόστους (σε απόλυτο μέγεθος €3,52 δισ.) υπερίσχυσε εκείνης των πωλήσεων, με συνέπεια την υποχώρηση των αντίστοιχων μικτών κερδών σχεδόν κατά 11%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και στις δύο χρήσεις, όμως το τελευταίο έτος οι λειτουργικές ζημίες υπερ-τριπλασιάσθηκαν. Το επιστέγασμα των μεταβολών αυτών ήταν η δραστική αύξηση των ζημιών του τομέα, από €584,6 εκατ. το 2010 σε €1,43 δισ. το 2011. Ακόμη, τα κέρδη EBITDA υπέστησαν δραματική μείωση (-85,7%) και διαμορφώθηκαν σε €128,8 εκατ. το 2011.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε αρνητική, με εντυπωσιακή μάλιστα επιδείνωση του δείκτη (σε -11,7% το 2011 από -4,1% το 2010), ο δε δείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους επιδεινώθηκε κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, ανερχόμενος σε 10,97% το 2011.

Από το σύνολο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι 449 (δηλαδή το 52,3% του δείγματος, vs 60,4% το 2010) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 882,7 εκατ.ευρώ, εκ των οποίων τα 581,6 εκατ. ευρώ προήλθαν από πέντε βιομηχανικές εταιρείες, την Μοτορ Οιλ, τα Ελληνικά Πετρέλαια, τη Μέτκα, την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ και την ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Εμπόριο: Στα 15,7 δισ. ευρώ υποχώρησαν οι πωλήσεις

Πτώση πωλήσεων 3,99% στα 15,7 δις. ευρώ, αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα, ζημιές 103,3 εκατ. ευρώ και μείωση του EBITDA κατά 19,1% στα 488,3 εκατ. ευρώ, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του δείγματος των 1.065 εμπορικών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων κατέστη αρνητικός το 2011 (-2,95%), έναντι αντίστοιχου δείκτη 2,43% το 2010.

Από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οι 598 (δηλαδή το 56,1% vs 63,8% το 2010) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου €376 εκ. (vs €451,1 εκ. το 2010). Ειδικότερα Jumbo, COLGATE – PALMOLIVE, L’OREAL, ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ και HOUSE MARKET είναι οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εμπορικές εταιρείες, τα συνολικά κέρδη προ φόρου των οποίων ανήλθαν σε 156,8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα του τομέα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (€479,3 δισ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011.

Υπηρεσίες: Ζημιές 399,8 εκατ. ευρώ από κέρδη 499,3 εκατ. ευρώ το 2010

ΟΠΑΠ, Cosmote, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, είναι οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες παροχής υπηρεσιών το 2011 οι οποίες εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρων ύψους 1,44 δισ. ευρώ.

Στη μεγάλη «εικόνα» του τομέα ο κύκλος εργασιών μειώθηκε 4,2% στα 23,9 δισ. ευρώ, και μείωση του μικτού κέρδους κατά 13,6%. Απότομη πτώση 50,3% σημείωσαν τα λειτουργικά αποτελέσματα, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ζημιών 399,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρου ύψους 499,3 εκατ. ευρώ το 2010. Σε ότι αφορά στα EBITDA αυτά υποχώρησαν 26,2% και διαμορφώθηκαν σε 3,7 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 732 (δηλαδή το 49,1% vs 51,5% το 2010) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου €2,08 δισ. από 3,33 δισ. ευρώ το 2010. Το τελικό αποτέλεσμα και σε αυτόν τον τομέα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (€2,48 δισ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011.

Τεχνικές Εταιρείες: Περιορισμός ζημιών κατά 12,1%

Η συνεχιζόμενη πτώση εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο, διατήρησε την αρνητική εικόνα στα αποτελέσματα των τεχνικών εταιρειών και το 2011. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν 13,7%, στα 1,57 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η σημαντική μείωση του κόστους οδήγησε σε βελτίωση των μικτών κερδών κατά 14%, ενώ είχε και θετική επίδραση επί του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο όμως παρέμεινε αρνητικό. Συνέπεια των μεταβολών αυτών ήταν να περιορισθούν οι ζημίες κατά 12,1% στα 98,4 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο του δείγματος, οι 136 (δηλαδή το 50,6% vs 56,5% το 2010) ήταν κερδοφόρες, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες των ζημιογόνων εταιρειών το 2011.

Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας τεχνικές εταιρείες του κλάδου ήταν οι ΤΕΡΝΑ, η ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε., η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε., η TΕCHNIPETROL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η Ιντρακόμ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A.E. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ “INTRAKAT”.

Τουρισμός: Βελτίωση λειτουργικού αποτελέσματος και EBITDA

Αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα στον τομέα του τουρισμού. Οι πωλήσεις του δείγματος των 338 τουριστικών εταιρειών, μειώθηκαν ελαφρά κατά 1,4% σε 784,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο συρρικνώθηκε το αντίστοιχο κόστος πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αισθητή βελτίωση κατά 9,9% των μικτών κερδών. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε εμφανή βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο απέκτησε θετικό πρόσημο. Παρόλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με τις ζημίες να αυξάνονται κατά 7,8% ανερχόμενες πλέον σε €10,2 εκατ.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 140 (δηλαδή το 41,4% vs 36,4% το 2010) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου €38,4 εκ. (έναντι €42,6 εκ. πέρυσι).

Από τον κλάδο οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες, για το 2011, είναι οι Autohellas (HERTZ) ΑΤΕΕ., ΓΕΚΕ A.E. , ΕΡΕΙΘΙΑΝΗ Α.Ε., ΣΑΝ ΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η GRIFFIN TRAVEL MARINE Α.Ε.

Πηγή : epixeiro.gr