Σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, μετά την προεκλογική άνοδό του στις 77,3 μονάδες τον Απρίλιο, τον Μάιο υποχωρεί ήπια και διαμορφώνεται στις 76 μονάδες.

Είναι κυρίως οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές που χάνουν σημαντικό έδαφος και επηρεάζουν το δείκτη, ενώ στις Υπηρεσίες και στο Λιανικό Εμπόριο καταγράφουν μικρή άνοδο. Σε ότι αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, αυτή βελτιώνεται. Η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα – λόγω της αδυναμίας συγκρότησης κυβέρνησης- και οι έντονες μετεκλογικές διεργασίες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα η νέα προεκλογική περίοδος να μην δεν οδηγεί σε άνοδο του δείκτη, όπως συνήθως γίνεται σε ανάλογες περιόδους.

Αναλυτικότερα:

  • στη Βιομηχανία, σημαντική πτώση καταγράφουν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής, ενώ οι χαμηλές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης παραμένουν στα ίδια επίπεδα, με το επίπεδο των αποθεμάτων να υποδηλώνει διόγκωσή τους.
  • στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους, αλλά και οι προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου βαίνουν δυσμενέστερες, ενώ αντίθετα μικρή βελτίωση καταγράφουν οι αρνητικές εκτιμήσεις της τρέχουσας ζήτησης.
  • στο Λιανικό Εμπόριο, ο αρνητικός δείκτης των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνεται, όπως συμβαίνει και με τις προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να παραμένουν αμετάβλητες.
  • στις Κατασκευές, οι πολύ χαμηλές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών δεν μεταβάλλονται, ενώ οι αρνητικές προσδοκίες για την απασχόληση του τομέα διευρύνονται.
  • στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού περιορίζονται, ενώ περισσότερο αμβλύνονται οι δυσμενείς προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η πρόθεση για αποταμίευση υποχωρεί σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο, ενώ τέλος, οι δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας εξομαλύνονται ελαφρά.

Πηγή : epixeiro.gr