Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας της 3ης Ιουνίου 2012, το οποίο αναφέρεται σε ανεξόφλητες οφειλές της δίνει η ΔΕΗ με σημερινή της ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το ποσό των 1.200 εκατ. ευρώ που αναφέρεται ως «οι ανεξόφλητες οφειλές ΔΕΗ τέλος Μαρτίου» δεν αποτελούν οφειλές της ΔΕΗ προς τρίτους αλλά ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών προς τη ΔΕΗ, οι οποίες, στο τέλος Μαρτίου, ανέρχονταν σε 1.167 εκατ.ευρώ (εξαιρουμένων αυτών που είναι σε διακανονισμό).

Πηγή: energypress.gr