Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, καθώς το κόστος της αποχώρησης είναι υπερβολικό για την ευρωζώνη, εξέφρασε η UBS.

Εάν η Ελλάδα σκεφτεί να πραγματοποιήσει την έξοδο από το ευρώ, οι αγορές αλλά και όλοι οι καταθέτες στις τράπεζες θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της απόφασης.

Η προσδοκία και μόνο της εξόδου θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική αναταραχή, ενώ η αναμονή και όχι η ίδια η αναχώρηση θα οδηγήσει πιθανότητα σε παύση του εμπορίου της χώρας, αδυναμία της κυβέρνησης να βρει χρήματα στις αγορές και μαζικές αναλήψεις από τις τράπεζες.

Στην παρούσα φάση, οι επιλογές της Ελλάδας είναι είτε να προχωρήσει σε μια προσεκτική επαναδιαπραγμάτευση των μέτρων λιτότητας και ενδεχομένως να αναδιαρθρώσει το υφιστάμενο χρέος και πάλι, ή χρεοκοπία με μια δραστική αποκήρυξη του χρέους.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χρεοκοπίας εντός των τειχών μιας νομισματικής ένωσης, οπότε η έξοδος από τη νομισματική ένωση δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτόματη. Η χρεοκοπία θα απαιτούσε μια ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ένα “αναγκαστικό δάνειο” για τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς ελλείμματος του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση μιας ελληνικής εξόδου από το ευρώ σαφώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Φαίνεται να υπάρχει μεγάλος εφησυχασμός από τους δημόσιους φορείς αναφορικά με την ικανότητα των “τειχών προστασίας” να εμποδίσουν αυτή την εξέλιξη.

Οι μαζικές αναλήψεις από τις τράπεζες, εφόσον συμβούν, θα προκύψουν, κατά πάσα πιθανότητα, λόγω των κινδύνων του ίδιου του νομίσματος του ευρώ και λιγότερο λόγω της φερεγγυότητας ή των κινδύνων ρευστότητας των τραπεζικών συστημάτων. Αν αυτό συμβεί τελικά, τότε τα πανευρωπαϊκά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων είναι απίθανο να προσφέρουν λύσεις.

Πηγή: zougla.gr